ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
  เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  บุคลากร
  ช่องทางร้องเรียน ถาม-ตอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  กฎหมายน่ารู้
  คู่มือทะเบียบราฏษฎร
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
  การลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาฯ
  การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่่อการยังชีพของ อปท.
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.
  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
  การสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นและที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
  การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  บำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  เงินเดือนและค่าตอบแทนนายก อบจ. รองนายก อบจ. ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
  รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.
  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
  ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานจ้างและลูกจ้างของ อปท.
  ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  การให้เอกชนกระทำกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
  การให้ อบจ.ออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากการใช้บริการสาธารณะของ อปท.
  การลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาฯ
  การยึด อายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.
  การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท.
  การดำเนินกิจการพาณิชย์ของ อบจ.
  การใช้และรักษารถยนต์ของ อปท.
  การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท.
  การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท.
  บทความทางกฏหมาย
  คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ
  Link ที่น่าสนใจ
  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  3
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  591
  เยี่ยมชมปีนี้ :  1,217
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  34,282
  IP :  18.232.125.29
  เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2557

  ข่าวสารและกิจกรรม
 รู้ทันไอทีบนมือถือ
 หมวด :  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ :  24-06-2557
       “ไอที” เป็นภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะโทรศัพท์ “มือถือ”  ที่ในปัจจุบันปัญหาเรื่องเด็ก  หรือวัยรุ่นติดเกมในมือถือได้กลายเป็นเป็นปัญหาสำคัญของสังคมที่พ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายกำลังปวดหัว เพราะเมื่อเด็กติดเกมแล้วก็ทำให้เสียทั้งสุขภาพ เสียนิสัย  เสียเวลา  เสียการเรียน แถมยังต้องเสียเงินจำนวนมากโดยไม่รู้ตัว  ล่าสุดที่กำลังเป็นที่ฮือฮา  ข่าวที่มีเด็กเล่นเกมสุดดังแล้วมีการซื้อของในเกมจนยอดหนี้มากกว่าแสนบาท หลายๆสื่อที่เกี่ยวข้องกับวงการ ไอที ก็นำเสนอวิธีการจำกัดการซื้อบนมือถือสมาร์ทโฟน

          ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย อบจ.กาฬสินธุ์   เลยหยิบมาฝากกำหรับผู้ปกครองหลายๆ ท่าน
ก่อนให้บุตรหลานเล่นมือถือสมาร์ทโฟน  ก็อย่าลืมจำกัดการซื้อด้วยนะครับ “รู้ก่อน แก้ก่อน ก่อนมาเสียใจภายหลัง”


 สำหรับ Iphone, Ipad

http://www.macthai.com/2014/06/23/how-to-set-restrictions-iphone-ipad-app-store-ios/สำหรับ แอนดรอย์ (Android) Samsung LG SONY ยี่ห้ออื่นๆที่ไม่ใช่ Apple

http://www.oopsmobile.net/limit-purchase-app/
ขอบคุณภาพและเนื้อหาดีๆ จาก

http://www.macthai.com/

http://www.oopsmobile.net/