กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสวัสดิการสังคม

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1580 ครั้ง
Month : 52,840 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 551,348 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
  :: ข้อมูลบุคลากร กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::

ชื่อ - นามสกุล : นางพรศิริ อภัยศรี
ประเภทตำแหน่ง : ข้าราชการประจำ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่เข้าทำงาน : 2011-01-01
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
ภาระงาน : -
อื่นๆ : -