แสดงรายละเอียดข่าว : สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งป.2563 รอบ 3 เดือน
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป หัวข้อข่าว : สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งป.2563 รอบ 3 เดือน


เนื้อหาข่าว :   

 
ไม่มีเอกสารประกอบ :   -

วันที่ประกาศข่าว : 12 มิถุนายน 2563 11:43:19
อัพเดทข่าวล่าสุด : 12 มิถุนายน 2563 11:43:35