แสดงรายละเอียดข่าว : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป หัวข้อข่าว : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน


เนื้อหาข่าว :   
ไม่มีเอกสารประกอบ :   -

วันที่ประกาศข่าว : 28 เมษายน 2564 15:09:13
อัพเดทข่าวล่าสุด :   -