แสดงประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ย้อนกลับ

ปิดหน้านี้
ค้นหาข่าว :
   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

   งบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564


   งบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564


   งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564


   งบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564


   งบการเงินเดือน พฤษภาคม 2564


   งบการเงินเดือน เมษายน 2564


   รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายเงินรายรับตามแผนรวม ไตรมาส 2 เดือน ตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม 2564


   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน


   งบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564


มีข้อมูลทั้งหมด  100  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 10  
   2  3  4  5