แสดงประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ย้อนกลับ

ปิดหน้านี้
ค้นหาข่าว :
   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

   สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งป.2563 รายเดือน


   สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งป.2563 รอบ 3 เดือน


   สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งป.2563 รอบ 6 เดือน


   รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2563


   งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562


   รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563


   รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563


   รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563


   รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวามคม 2562


   รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562


มีข้อมูลทั้งหมด  100  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      3 | 10  
 1  2    4  5