เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองแผนและงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1139 ครั้ง
Month : 33,186 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 420,936 ครั้ง

 Search Engine Google


เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่่น พ.ศ. 2562
ระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

  ข่าวสำหรับบุคลากร

  ข่าวกิจกรรม

  ข่าวสมัครงาน

  รายงานประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 8 วันที่ 24 มีนาคม 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 วันที่ 17 มีนาคม 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 6 วันที่ 10 มีนาคม 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 วันที่ 3 มีนาคม 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 วันที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 วันที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธุ์ 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562


เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์