อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม  มีอัลบั้มทั้งหมด   2   อัลบั้ม สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.กาฬสินธุ์  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิส
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิส