เว็บไซต์ อบจ.กาฬสินธุ์
 English Languages
----------------------------------------
  หน้าหลัก
----------------------------------------
  โรงเรียนเมืองสมเด็จ
----------------------------------------
  โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม
----------------------------------------
  โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
----------------------------------------
  โรงเรียนลำปาววิทยาคม
----------------------------------------
  โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
----------------------------------------
  โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
----------------------------------------
  โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม
----------------------------------------
  โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
----------------------------------------
  โรงเรียนหนองห้างพิทยา
----------------------------------------
  โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
----------------------------------------
  โรงเรียนบัวขาว
----------------------------------------
  โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
----------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
สํานักงานเลขานุการองฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 2158 ครั้ง
Month : 66,962 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 670,152 ครั้ง

 Search Engine Google


เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

  ข่าวกิจกรรม
พิธีเปิดงานประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน) ประจำปี 2565
อบจ.กาฬสินธุ์ ปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อนกางร่มสีเขียวให้โลกสวย เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2565
กองการศึกษาฯ ร่วมพิธี เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย“สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DOO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งาน
อบจ.กาฬสินธุ์ ติดโผผ่านประเมิน “รอบแรก” เข้ารับการตรวจประเมินรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2565 ประเภทโดดเด่น รอบตรวจเชิง ลึก (รอบ 2)


  ผลงานทางวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบัวขาว โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวสุรางคณา นิลโคตร ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะแพ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบัวขาว โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน ในการแข่งขันทางวิชาการ (
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบัวขาว โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวขวัญชนก บุญเรือง ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะแพ

  ข่าวการศึกษา
ผอ.กองการศึกษาฯ เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหาย ณ โรงเรียนลำปาววิทยาคม
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามฯการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (School Ingegrated Learning : SIL) โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู

  ข่าวสารจากศึกษานิเทศก์
(ร่าง) ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2555 - 2564)
STEAM Education สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
บริษัท สยามอิมเมจ มอบทุนผู้จบ ม.6 เรียนหลักสูตร “กัญชาศาสตร์” ระยะสั้น 1 ปี
ขอแสดงความยินดีกับท่านธนวรรธ วัชโสก เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
รวมผลงานเอกสารและวีดิทัศน์ ชุด Active Learning
(ร่าง) หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะ ประชาชนถดถอย ภายในอีก 18 ปีข้างหน้า
โครงการ “เด็กไทยร่วมใจ สร้างโครงงาน ตามรอยเท้าพ่อ สู่ความพอเพียง”
รวมข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ


เว็บไซต์ อบจ.กาฬสินธุ์