ประวัติกองส่งเสริมฯ
  บุคลากร
  ลิงค์ภายใน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  89
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,382
 เยี่ยมชมปีนี้ :  15,417
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  129,058
 IP :  3.87.147.184
 เริ่มนับวันที่  1 มกราคม 2556

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

  ชื่อไฟล์เอกสาร แสดง
บันทึกข้อตกลง - การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวข้องกับการบริการฟื้นฟูฯ กรณีพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม/องค์กรRelated image
 
-ตัวอย่าง- โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุพิชิตข้อเข่าเสื่อมRelated image
 
บันทึกข้อตกลง - การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวข้องกับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ กรณีค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุขมา
 
-ตัวอย่าง- แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ขอเสนอแผนงานการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โครงการ
 
โครงการติดตามฯ ปี 2559
 
บันทึกข้อตกลง กรณีค่าตอบแทน งวด 5,6,7
 
บันทึกข้อตกลง กรณีค่าตอบแทน งวด 1,2,3,4
 
บันทึกข้อตกลง การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานองค์กรภาคีเกี่ยวข้องกับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ กรณี ค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข
 
เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทนอาสาฯ ทั้งหมด
 
แบบประเมินการค่าซ่อมแซม/ปรับปรุง บ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ/ผู้สูงอายุ
 
แบบรายงานการปรับสภาพแแวดล้อมฯ ปี 2558
 
แบบประมาณการใช้จ่าย
 
หนังสือให้ความยินยอมในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
 
แบบรายงานการสอบสภาพครอบครัวคนพิการที่สมควรได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
 
แบบคำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
 
แบบ Visual Analogue Scale : VAS สำรวจก่อนปรับและหลังปรับบ้าน 1-3 เดือน
 
แบบ EQ-5D สำรวจก่อนปรับและหลังปรับบ้าน 1-3 เดือน
 
แบบสอบถาม Berg Balance Scale BBS-3 หลังปรับบ้าน 1-3 เดือน
 
แบบสอบถาม Berg Balance Scale 1 ก่อนปรับบ้าน
 
แบบประเมินสมรรถนะคนพิการ ICF2 หลังปรับบ้าน 1- 3 เดือน
 
 
  เอกสารทั่วไป
  ชื่อไฟล์เอกสาร แสดง
แนวทางการพิจารณาโครงการสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรในการจัดบริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านสุขภาพในชุมชนRelated image
 
การเบิกเงินอาสาฯ ปี 2562
 
กำหนดการและโครงการออกติดตามปรับสภาพที่อยู่อาศํยฯ ปีงบประมาณ 2560
 
บันทึกข้อตกลง - การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวกับการบริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ : กรณีปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย
 
แบบรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุขต้นแบบ
 
-ตัวอย่าง- แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ขอเสนอแผนงานการจัดบริการขั้นพื้นฐานโดยการจัดสภ
 
บันทึกข้อตกลง-การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวข้องกับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ : กรณีค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข (
 
บันทึกข้อตกลง การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวกับการบริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ : กรณีปรับสภาพแวดล้อม
 
แนวทางการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
 
-ตัวอย่าง- แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เรื่อง ขอเสนอแผนงานการจัดบริการขั้นพื้นฐานโดยการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับความพิการ และข้อจำกัดทางสุขภาพ โ
 
บันทึกข้อตกลง กรณีค่าตอบแทนอาสาฯ โฮมสุขขยายปี 2560
 
ตัวอย่างโครงการโฮมสุขขยาย
 
ตัวอย่าง โครงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพในชุมชนของศูนย์โฮมสุข ประจำปี 2559
 
ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนสาสมัครศูนย์โฮมสุข
 
แผนการจัดบริการขั้นพื้นฐานฯ โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้มีศักยภาพและสมรรถนะดีขึ้น ประจำปี 2559
 
(ตัวอย่าง) โครงการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพในชุมชน (ศูนย์โฮมสุขขยาย)
 
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการฯ
 
ประกาศฯ เรื่อง การกำกับดูแลให้หน่วยงานหรือกลุ่มหรือองค์กรที่ไดัรับเงินจากกองทุน ฯ
 
แนวทางการพิจารณาโครงการสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรในการจัดบริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านสุขภาพในชุมชน
 
แนวทางการพิจารณาการประสานแผนงานโครงการ กิจกรรมและบูรณาการงบประมาณร่วมกันกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบฟื้นฟูในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและกิจกรรมดนตรีกวีศิลป์ โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ครั้งที่ ๘
งานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ 0-4381-5916
  Copyright © 2012 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.