ประวัติกองส่งเสริมฯ
  บุคลากร
  ลิงค์ภายใน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  8
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,595
 เยี่ยมชมปีนี้ :  18,950
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  219,545
 IP :  3.238.250.105
 เริ่มนับวันที่  1 มกราคม 2556

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์

 
 ศูนย์โฮมสุขขยาย
  ชื่อไฟล์เอกสาร แสดง
บันทึกข้อตกลง - การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวข้องกับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ : กรณีค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุขรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
-ตัวอย่างโครงการ- เบิกเงินอาสาสมัครศูนย์โฮมสุขขยายรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการจัดตั้งศูนย์โฮมสุขรูปแบบขยายรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
(ตัวอย่าง) โครงการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพในชุมชน (ศูนย์โฮมสุขขยาย)
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
   การเบิกเงินอาสาฯ
  ชื่อไฟล์เอกสาร แสดง
การเบิกเงินอาสาฯ ปี 2562
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อตกลง - การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวข้องกับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ กรณีค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุขมา
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
แบบรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุขต้นแบบ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อตกลง-การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวข้องกับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ : กรณีค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข (
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อตกลง กรณีค่าตอบแทนอาสาฯ โฮมสุขขยายปี 2560
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อตกลง กรณีค่าตอบแทน งวด 5,6,7
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อตกลง กรณีค่าตอบแทน งวด 1,2,3,4
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อตกลง การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานองค์กรภาคีเกี่ยวข้องกับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ กรณี ค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทนอาสาฯ ทั้งหมด
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนสาสมัครศูนย์โฮมสุข
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศํย
  ชื่อไฟล์เอกสาร แสดง
บันทึกข้อตกลง - การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวกับการบริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ : กรณีปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อตกลง การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวกับการบริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ : กรณีปรับสภาพแวดล้อม
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
-ตัวอย่าง- แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เรื่อง ขอเสนอแผนงานการจัดบริการขั้นพื้นฐานโดยการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับความพิการ และข้อจำกัดทางสุขภาพ โ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
แบบประเมินการค่าซ่อมแซม/ปรับปรุง บ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ/ผู้สูงอายุ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อตกลง - การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานองค์กรภาคีเกี่ยวกับการบริการฯ : กรณีปรับสภาพแวดล้อม
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดบริการขั้นพื้นฐานฯ โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้มีศักยภาพและสมรรถนะดีขึ้น ประจำปี 2559
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
คำสั่ง ที่3/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
แบบรายงานการปรับสภาพแแวดล้อมฯ ปี 2558
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 

   >>ดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติมได้ที่นี้<<

 

 


โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ อาสาสมัครประจำศูนย์โฮมสุข ประจำปี ๒๕๖๒
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒
โครงการเยาวชน รู้รักสามัคคี นำความดีพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ 0-4381-5916
  Copyright © 2012 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.