ประวัติกองส่งเสริมฯ
  บุคลากร
  ลิงค์ภายใน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  45
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,965
 เยี่ยมชมปีนี้ :  4,571
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  118,212
 IP :  3.82.52.91
 เริ่มนับวันที่  1 มกราคม 2556
  ประเภท : แบบฟอร์มทั่วไป  ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
บันทึกข้อตกลง - การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวข้องกับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ กรณีค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุขมา
-ตัวอย่าง- แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ขอเสนอแผนงานการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โครงการ
โครงการติดตามฯ ปี 2559
บันทึกข้อตกลง กรณีค่าตอบแทน งวด 5,6,7
บันทึกข้อตกลง กรณีค่าตอบแทน งวด 1,2,3,4
บันทึกข้อตกลง การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานองค์กรภาคีเกี่ยวข้องกับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ กรณี ค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข
เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทนอาสาฯ ทั้งหมด
แบบประเมินการค่าซ่อมแซม/ปรับปรุง บ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ/ผู้สูงอายุ
แบบรายงานการปรับสภาพแแวดล้อมฯ ปี 2558
แบบประมาณการใช้จ่าย
หนังสือให้ความยินยอมในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
แบบรายงานการสอบสภาพครอบครัวคนพิการที่สมควรได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
แบบคำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
แบบ Visual Analogue Scale : VAS สำรวจก่อนปรับและหลังปรับบ้าน 1-3 เดือน
แบบ EQ-5D สำรวจก่อนปรับและหลังปรับบ้าน 1-3 เดือน
แบบสอบถาม Berg Balance Scale BBS-3 หลังปรับบ้าน 1-3 เดือน
แบบสอบถาม Berg Balance Scale 1 ก่อนปรับบ้าน
แบบประเมินสมรรถนะคนพิการ ICF2 หลังปรับบ้าน 1- 3 เดือน
แบบประเมินสมรรถนะคนพิการ ICF1 ก่อนปรับบ้าน
มีข้อมูลทั้งหมด  19  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1

งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอคำม่วง ประจำปี ๒๕๖๒
ประเมินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ
ประเพณีบุญคูณลาน และมหกรรมของดีอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒
งานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่กุงศรี รวมของดีถิ่นดงมูล อ.หนองกุงศรี
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ 0-4381-5916
  Copyright © 2012 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.