ข้อมูลบุคลากร กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
นางจิรารัตน์ จิตจักร
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางลำดวน พรเรืองวงศ์
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ว่าที่ ร.ท.นพ ชัยสวัสดิ์
  ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางสุรัชฎาพร สุขนิตย์
  ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นายวัชรพันธ์ สวัสดิพละ
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางชาลิสา แดงทน
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายอนุชารัตน์ มหาแสน
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ
นางนุชนาถ ไกรษร
  ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นางสุวลักษณ์ ไชยพร
  ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นายณัฐพงศ์ พัฒนสระคู
  ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ
นางสาวไพบุญ แดนกาไสย
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางอภิญญา ภูลายศรี
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นายสมชัย นิจพานิช
  ตำแหน่ง : พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการสาธารณสุข
นางบุษบา อุดรกุล
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปรัชญา คูสกุลรัตน์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายณัฐพงศ์ ระวงศ์ศรี
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสิทธิพร แก้วกล้า
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวนฤมล พรสอน
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ
นางสาวจารุวรรณ โวหารลึก
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ
มีข้อมูลทั้งหมด  20  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     โครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์
     วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว สำนักชลประทานที่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์

     โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์
     วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ โรงแรมชาร์ลอง-บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

     โครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๒
     วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ โรงแรมชาร์ลอง-บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายนพกุล ปัญญาแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์


โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ อาสาสมัครประจำศูนย์โฮมสุข ประจำปี ๒๕๖๒
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒
โครงการเยาวชน รู้รักสามัคคี นำความดีพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ 0-4381-5916
  Copyright © 2012 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.