องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization
กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
Information System Development, Kalasin Provincial Administrative Organization

กระดานสนทนา

สมัครสมาชิก

Login

ปิดหน้านี้

      ประเภทกระทู้   ถาม-ตอบ IT
      หัวข้อกระทู้   สอบถามตำแหน่งว่าง โอนย้ายตั้งกระทู้โดย : เจษฎาพร พันกระจัด
สถานะผู้ตั้งกระทู้ : Member
โพสต์เมื่อ : 23 พฤษภาคม 2556 11:58:15
จำนวนผู้เข้าชม : 535  ครั้ง

รายละเอียด : สอบถามตำแหน่งว่าง จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ที่ อบจ กาฬสินธุ์
ปัจจุบันผมเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อยู่กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 กทม. (หน้าที่ ดูแลระบบ Server ,Network ,และระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ทั้งหมด )
มีความสนใจจะขอโอนย้ายไปที่ อบจ.กาฬสินธุ์ และได้ทำการส่งเอกสารประวัติการทำงาน และหนังสือขอโอนในเบื้องต้นไปให้ทาง อบจ. พิจารณาแล้ว ไม่ทราบว่าปัจจุบันมีตำแหน่งว่างหรือไม่ครับ อยากย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม
ถ้ามีรบกวนส่งข่าวให้ทราบด้วยครับ udornp@hotmail.com หรือติดต่อโดยตรงที่ 080-6043013

ขอบคุณครับ
อุดร
ตอบโดย : เจษฎาพร พันกระจัด
สถานะ : Member
โพสต์เมื่อ : 8 กันยายน 2560 09:27:14


รายละเอียด : เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 

ข้าพเจ้า นายเจษฎาพร พันกระจัด 
ประวัติการศึกษา 
จบ ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

จบ ป.โท สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

สถานที่ทำงาน ปัจจุบัน
สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ฝ่าย งานสารสนเทศภูมิศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแล บริหารจัดการ และบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (UPS) เทศบาลนครอุดรธานี
2. ดูแล บริหารจัดการ และบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) เทศบาลนครอุดรธานี
3. ดูแล บริหารจัดการ และบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (WIFI) เทศบาลนครอุดรธานี
4. ดูแล บริหารจัดการ และบำรุงรักษา ระบบการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
5. ดูแล บริหารจัดการ สิทธิ์การเข้าใช้งาน Internet สำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนผู้มาใช้บริการ ภายในเทศบาลนครอุดรธานี
6. บริหารจัดการ การจัดเก็บ Log file ให้สอดคล้องตาม พรบ. ว่าด้วยการรกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๖๐
7. งานดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 228 ตัวและภายในเขตชุมชนทึ่จะติดตั้งเพิ่มเติม จำนวน 600 ตัว
8. งานดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบควมคุมสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ (SCAT) ตามถนนสายหลักและสี่แยกที่สำคัญ
9. งานดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบ Internet จำนวน ๒ ระบบ (CAT & TOT)
10. งานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ www.udoncity.go.th 
11. งานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารบนระบบ Mobile Application (@udoncity)
12. งานดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษา ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เทศบาลนครอุดรธานี
13. งานดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์คู่สาย (PABX Panasonic) เทศบาลนครอุดรธานี
14. งานดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ของการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
15. งานจัดทำบัญชีครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
16. งานจัดทำมาตรฐานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของครุภัณคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
17. งานดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร
18. ดูแล บริหารจัดการ และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย เทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 30 เครื่อง

มีความสนใจโอน-ย้าย กลับภูมิลำเนา จ.กาฬสินธุ์ เพื่อกลับไปดูแลบิดา-มารดา และบุตร เบอร์ติดต่อ 042-325176 ต่อ 7110 
082-899 2987 หรือ อีเมล์ udornp@hotmail.com

       ขอแสดงความนับถือ


   (นายเจษฎาพร  พันกระจัด)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
       เทศบาลนครอุดรธานี
        8 กันยายน 2560
ตอบโดย : เจษฎาพร พันกระจัด
สถานะ : Member
โพสต์เมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2559 10:09:56


รายละเอียด : ปัจจุบัน ได้รับการโอนย้ายมาทำงานที่ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (เมื่อเดือน กรกฏาคม 2558)
หน้าที่ที่รับผิดชอบ 
1. ดูแลระบบกล้อง CCTV ทั้งหมดภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
2. ดูและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ,Web Server,Mail server
3. ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ของเทศบาล (Webmaster)
4. ดูแลระบบรักษาความปลอภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
5. ดูแลบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
6. ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการองค์กร 
7. ดูแลบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, Wifi ,ระบบการพิสูจน์ตัวตน,Logfile ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์

มีความประสงค์จะขอโอนย้ายกลับภูมิลำเนา ที่ จ.กาฬสินธุ์ หากมีตำแหน่งงานว่าง ติดต่อที่ 082-899-2987 
หรือ udornp@hotmail.com

ขอบคุณครับ
อุดร

มีข้อมูลความคิดเห็น ทั้งหมด  2  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 1