+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบัวขาว จํานวน ๒ เรื่อง เรื่องการพัฒนาคณิตศาสตร์ฯ (KWDL) และเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตสาตร์ฯ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA MODEL ประกอบบทเรียนการ์ตูน       ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนเมืองบัวขาว เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่เน้นการคิดวิเคราะห์ฺเพื้อหาเกีี่ยวกับประชาคมอาเซียน        เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบัวขาว ในรายนางสาวสุวัจนา ศรีวิเนตร จํานวน ๒ ผลงาน       โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๖๑       โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       โครงการเยาวชนจิตอาสา ฝึกภาษา ทำความดี บนวิถีพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช     
       ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
    สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 ฉบับที่ 4 5
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 ฉบับที่ 3 8
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 ฉบับที่ 2 7
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 7
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 256 ฉบับที่ 3 20
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 2 24
    สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 8 24
    สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 7 27
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 6 27
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 5 29
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 4 28
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 3 27
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 37
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 2 32
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 ฉบับที่2 52
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 85
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561 47
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 67
  แสดงไฟล์สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ทั้งหมด    
   แบบใบลาพักผ่อน 246
   แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว 227
   แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานจ้าง 60 296
   แบบประเมินพนักงานจ้าง 60 435
   แบบประเมิน ข้อตกลง เอกสารประกอบพนักงานส่วนท้องถิ่น อบจ.กส.ใหม่ 445
   ประเมินสมรรถนะฯวิชาการ ทั่วไป 277
   ประเมินสมรรถนะฯ(ลูกจ้างประจำ) 1426
   ประเมินสมรรถนะบริหารท้องถิ่นฯ 541
   ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการข้าราชการ ลูกจ้างฯ 402
   ใบสมัครสอบหัวหน้าฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด 263
   แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 579
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ อบจ. (สายงานวิชาการ,ทั่วไป) 428
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ อบจ. (สายงานบริหารท้องถิ่น,อำนวยการท้องถิ่น) 330
   ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ อบจ. 375
   แบบขอประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 791
   ใบสั่งซื้อ 1156
   รายการวัสดุสำนักงานและอื่น ๆ 1139
   ใบเบิกพัสดุ 3432
   แบบขอมีบัตรประจำตัว 1118
   ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ บก.ชล๓ 907
  แสดงไฟล์สำหรับบุคลากรทั้งหมด    
   แบบแสดงความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ อบจ.กส. 214
   แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (พมจ.) 399
   คำร้องขอยืมพัสดุ 300
   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม ฉบับแก้ไข 753
   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม ฉบับแรก 814
   เบอร์โทรศัพท์ อปท.จังหวัดกาฬสินธุ์ 1818
   คำร้องขอใช้หอประชุม 80 พรรษาฯ 900
   บัญชีผู้พักและรายละเอียดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม แบบ อบจ.รร.๖ 600
   แบบยื่นส่งเงินค่าธรรมเนียมโรงแรม แบบ อบจ.ร.ร.๓ 657
   แบบระเบียนโรงแรม อบจ.รร.๑ 770
   หนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม อบจ.รร.๒ 655
  แสดงไฟล์สำหรับประชาชนทั้งหมด    

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 7  
สถิติเดือนนี้ : 1,364  
สถิติปีนี้ : 10,935  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 192,435  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.