+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จํานวน ๒ โครงการ       พิธีเปิดการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ประจำปี ๒๕๖๓       พิธีเปิดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๓       อบจ.กาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมมือการจัดการศึกษาฯ       พิธีสักการะอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๓       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย ๖ ตัน ๖ ล้อ (ดีเซล) จํานวน ๑ โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓       วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๓       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        ประกวดราคาจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๑ โครงการ     
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2560 10:03:28   อ่าน : 2,379 ครั้ง
รายละเอียด :

 

 

ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์

วันนี้ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ ได้เปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐  โดยนายอุทัย แก้วกล้า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒๙ คน จาก ๑๘ อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์  ทีมงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังได้รับเกียรติจาก  นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวพบปะกับผู้เข้าร่วมประชุมในช่วงก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ในจังหวัด มีงบประมาณในการบริหารและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ในวงกว้างทั่วทั้งจังหวัด จึงถูกคาดหวังจากประชาชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆเป็นอย่างมาก ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็เป็นตัวแทนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ที่นำเอาปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่มาเข้าสู่สภา ฝ่ายบริหารเองก็นำเอาปัญหาเหล่านั้นไปจัดทำเป็นแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต่อไป  เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างสูงสุด ถ้างบประมาณทั้งหมดเป็นสิบส่วนประชาชนได้รับทั้งหมดครบถ้วน หากประชาชนได้รับเพียงหกส่วนแล้วอีกสี่ส่วนนั้นหายไปไหน ก็ถือว่าเป็นการเอาประโยชน์สี่ส่วนของประชาชนไปซึ่งถือว่าเป็นการไม่ถูกต้อง จึงอยากให้ทุกองค์กรได้คิดถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด ถ้าทำได้ก็จะเป็นบุญกุศลต่อพวกเรา ที่เราได้มีโอกาสทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้พ้นจากความเดือดร้อน ความทุกข์ยาก แต่ถ้าไปทำแล้วประชาชนได้ประโยชน์น้อย หรือเราได้ประโยชน์เองก็จะเป็นหนี้กรรมที่เราจะต้องตามชำระต่อไป จึงอยากฝากเรียนท่านสมาชิกทุกท่านได้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนของเราอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ พี่น้องประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราจะได้อยู่ดีกินดีมีสุขตลอดไป”   

 

จากนั้น ประธานสภาฯได้นำเข้าสู่วาระการประชุม ซึ่งในการประชุมวันแรกยังไม่มีวาระหรือญัตติที่สำคัญใด ๆเข้าสู่สภาฯ สมาชิกส่วนมากจะขออภิปรายในวาระอื่นๆ  นายสุพงษ์  พลซื่อ สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอกุฉินารายณ์ ขอให้ผู้บริหารได้กล่าวถึงความเคลื่อนไหวหรือผลงานในช่วงที่ปิดสมัยประชุมสภาให้รับทราบ นายวิรมณ์ศักดิ์ วงธิเบศร์ สมาชิสภา อบจ. เขตอำเภอนาคู ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารที่ได้ให้ความสำคัญและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตอำเภอนาคู เช่นเรื่องถนน เรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งทำได้เป็นอย่างดี นายวุฒิศักดิ์ พลเสนา สมาชิกสภา อบจ.เขต อำเภอหนองกุงศรี  รู้สึกมีความเป็นห่วงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆของ อบจ.กาฬสินธุ์ เช่น โครงการซ่อมแซมหรือก่อสร้างถนนลูกรัง ดำเนินการในช่วงฤดูฝน ทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาลำบาก ผู้รับจ้างก็ดำเนินการเป็นด้วยความยากลำบากหรือไม่สามารถจะลงงานได้ ขอให้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วย  นายดนุพล  ผือโย สมาชิกสภา อบจ. เขต อำเภอหนองกุงศรี กล่าวขอบคุณผู้บริหารที่ได้สนับสนุนงบประมาณและลงพื้นที่ในงานประเพณีของดีอำเภอหนองกุงศรี ที่ผ่านมา  และได้ขอให้ช่วยซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียในเขตพื้นที่หนองกุงศรีหลายเส้นทาง  นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้รับมอบหมายจากนายก อบจ.ให้ชี้แจงและตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ได้กล่าวถึงผลงานกิจกรรมของ อบจ.ในรอบที่ผ่านมาแยกเป็นส่วนราชการว่า สำนักปลัด อบจ. ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพงานถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับจังหวัดในทุกช่วงเวลา  เช่น ทำบุญครบรอบ ๗ วัน ๕๐ วัน และ ๑๐๐ วัน  และ อบจ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงครบรอบ ๑๐๐ วัน (สตมวาร) จำนวน ๑๕ คน  ส่วนกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตก็มีผลงานในรอบที่ผ่านมาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจำนวนหลายโครงการ เช่น โครงการเยาวชนรักษ์ป่าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จดอบรมเป็น ๕ รุ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อบจ. กาฬสินธุ์ และนักโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต ๒๔ รวมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้มีความรักหวงแหนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   โครงการเรารักพ่อ ตามรอยพ่อ โดย อบจ.นำมวลชนทุกภาคส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๔,๐๐๐ กว่าคนเข้าถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๖ รอบ   โครงการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑,๐๐๐ คน  โครงการปรับสภาบ้านให้กับ ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในระยะเฝ้าระวัง จำนวน ๙๖ ราย  ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ และยังได้ออกประเมินติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์โฮมสุข จำนวน ๔๐ ศูนย์  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  อบจ.กาฬสินธุ์ ได้สมทบงบประมาณเข้าสู่กองทุนฟื้นฟู  จำนวน ๕ ล้านบาท สปสช. เขต ๗ ขอนแก่นร่วมสมทบอีก ๕ ล้านบาท รวมเป็นงบ ๑๐ ล้านบาทในการบริหารของกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะเฝ้าระวัง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ ได้จัดส่งเครื่องจักรกลออกพัฒนาในเขต เทศบาลตำบลดงลิง อบต. กมลาไสย อบต.ดอนย่านาง ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์เขื่อนลำปาว  ในการเกรดปรับผิวจราจรถนนลูกรัง   ส่งชุดซ่อมถนนลาดยางในเขตอำเภอนาคู ส่งรถออกเจาะบ่อน้ำบาดาล เขตอำเภอเขาวง อำเภอนาคู รถเป่าบ่อบาดาลดำเนินการในเขตอำเภอกุฉินารายณ์ นายเกรียงศักดิ์  พันธ์โกฎิ สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมือง ขอให้ฝ่ายบริหารได้กล่าวถึงว่ามีโรดแม็บในปีต่อไปอย่างไรบ้าง นายวิรัตน์  ภูต้องใจ สมาชิกสภาเขตอำเภอสมเด็จ ต้องการทราบเกี่ยวกับการออกประเมินสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งฝ่ายบริหารรับว่าจะจัดส่งรายละเอียดตัวบ่งชี้ทั้งหมดให้ต่อไป


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
สภา อบจ.กาฬสินธุ์ ผ่านร่างข้อบัญญัติปีงบฯ 63
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 26  
สถิติเดือนนี้ : 2,726  
สถิติปีนี้ : 4,605  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 229,386  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.