+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนางพรพิมล พาณิชย์ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองสมเด็จ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จํานวน 1 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมการประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินฯ       อบจ. กาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓”       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนางมณีจันทร์ ปันเป็ง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว        เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนางทิวาพร แก้วคําสอน ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ       ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการให้บริการรับชําระภาษี/ค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความยินดีการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 3 เมษายน 2561 13:26:03   อ่าน : 1,690 ครั้ง
รายละเอียด :

 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

            เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ โดยนายอุทัย  แก้วกล้า ทำหน้าที่ประธานสภาดำเนินการประชุม  สมาชิกสภาจากเขตอำเภอต่างฯเข้าร่วมประชุม  มีฝ่ายบริหารนำโดยนายยงยุทธ  หล่อตระกูล และนายจงกลรัตน์  ดอนโอฬาร นายประยงค์  โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยทีมผู้บริหารที่ปรึกษาและเลขานุการนายกฯ ครบทีม  ส่วนฝ่ายข้าราชการประจำนำโดยนายอนันต์  พิมพะสาลี ปลัดองค์การริหารส่วนจังหวัด รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกส่วน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย  เข้าร่วมประชุม   โดยประชุมตามระเบียบวาระ ในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับวงงานอำนาจ ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีข้อสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องรถบรรทุกอ้อยเกินน้ำหนัก ตั้งข้อสอบถามโดยนายวุฒิศักดิ์ พลเสนา ส.อบจ. เขตอำเภอหนองกุงศรี  เนื่องจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอหนองกุงศรี อำเภอห้วยเม็ก อำเภอคำม่วง อำเภอสามชัย อำเภอสมเด็จ  อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอห้วยผึ้ง และอำเภอเขาวงส่วนใหญ่ ทำไร่อ้อยและในช่วงนี้เป็นฤดูกาลตัดอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลตามโควตา หรือส่งให้กับจุดรับซื้อขายอ้อยในแต่ละอำเภอ  ซึ่งการขนส่งอ้อยจากจุดต่างๆไปยังโรงน้ำตาล จะนำใส่รถบรรทุก สิบล้อ หรือรถพ่วงสิบแปดล้อ แต่ละคันจะบรรทุกเกินน้ำหนักตามที่กฎหมายกำหนด  ทำให้ถนนสายต่างๆ เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก และมีอ้อยตกหล่นตามถนน ซึ่งเป็นการสูญเสียงบประมาณในการซ่อมแซมในแต่ละปีจำนวนมาก  และเสี่ยงต่ออันตรายในชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ใช้เส้นทางด้วย จึงได้สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบว่า จะมีมาตรการในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร  ซึ่งได้รับคำตอบเป็นเอกสารจากแขวงทางหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ ว่า ในถนนสายยางตลาด- ขอนแก่นมีจุดชั่งน้ำหนักรถบรรทุก และมีชุดตาชั่งเคลื่อนที่ออกตรวจสอบอยู่เป็นประจำ เพื่อควบคุมไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกิน  

ข้อสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการก่อสร้างถนนสายบ้านน้ำจั้น – อำเภอกมลาไสย ถามโดยนายประสิทธิ์ อาจบรรจง ส.อบจ. อำเภอกมลาไสย อภิปรายว่าการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวนี้มีความล่าช้ามาก ช่วงฝนตกก็เกิดน้ำท่วมสูงไม่สามารถจะระบายออกได้  สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่มีบ้านอาศัยอยู่ตามเส้นทางและประชาชนที่สัญจรไปมา โดยเฉพาะจุดหน้าโรงพยาบาลอำเภอกมลาไสย ทั้งแพทย์พยาบาลและคนไข้ที่มาหาหมอ ได้รับความลำบากมาก เวลาฝนตำน้ำก็ท่วม พอหน้าแล้งฝุ่นก็ฟุ้งตลบไปทั่วบริเวณ ทั้งๆที่โครงการถนนสี่เลนนี้ ได้ทำสัญญาก่อสร้างโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ด้วยงบการก่อสร้าง จำนวน 26 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างตามสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2559 สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 25 กันยายน 2559 ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการในช่วงแรกแต่งานยังไม่แล้วเสร็จ ก็ละทิ้งงานไป ผ่านมาแล้ว 2 ปี ผู้รับจ้างก็ไม่ได้เข้ามาดำเนินการต่ออีก หน่วยงานที่รับผิดชอบก็ไม่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหานี้แต่อย่างใด มีแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ส่งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่องไปช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ในช่วงน้ำท่วม หากปล่อยไว้ก็ยิ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงขอความกรุณาให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ ได้หาทางแก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชนโดยเร็วด้วย   ในห้องประชุมก็ไม่มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบมาตอบข้อสอบถามแต่อย่างใด

ข้อสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสาย 2009 หนองกุงศรี –ห้วยเม็ก สอบถามโดยนายดนุพล  ผือโย ส.อบจ. เขตเภอหนองกุงศรี อภิปรายว่า ถนนเส้นดังกล่าวเป็นของแขวงการทางกาฬสินธุ์ มีการก่อสร้างใหม่จนเสร็จเรียบร้อย ตรงจุดหน้าร้านอีโฮง สภาพถนนอยู่ในระดับต่ำ พอฝนตกเกิดน้ำท่วมสูงไม่สามารถระบายออกไปไหนได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในจุดนั้นและประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้ รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้  เด็กนักเรียนจะต้องอ้อมไปใช้เส้นทางอื่นที่ไกลเพื่อเดินทางไปโรงเรียน เทศบาลก็แก้ปัญหาโดยใช้รถมาสูบเอาน้ำออกไปปล่อยทิ้ง แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในช่วงฤดูฝน หรือวันที่มีฝนตกแรง  ในวันนี้ถ้ามีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานแขวงการทางผู้รับผิดชอบมาตอบปัญหานี้ ผมก็จะนำไปแจ้งให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ จึงขอความกรุณาให้ท่านได้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้โดยด่วนด้วย  และเป็นห่วงว่าหากเข้าฤดูฝนก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีก  ปัญหานี้ได้ร้องไปยังศูนย์ดำรงธรรมแต่เรื่องก็ยังเงียบอยู่  หากไม่มีการแก้ไข ประชาชนชาวอำเภอหนองกุงศรีก็จะมีการเคลื่อนไหวต่อไป

กระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องการซ่อมแซมถนนลาดยางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งกระทู้ถามโดยนายชุมพล  หลักคำ ส.อบจ. เขตอำเภอยางตลาด  อภิปรายว่า ถนนสายจากตำบลเขาพระนอน – ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด เป็นถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสภาพชำรุดเสียหายหลายจุด เป็นหลุม เป็นบ่อ การสัญจรไปมามีความลำบากมาก  ขอให้ผู้บริหารได้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้ด้วย  ก็ได้รับคำตอบจากฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยนายจงกลรัตน์  ดอนโอฬาร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตอบว่า สำหรับถนนสายดังกล่าวนี้ ผู้บริหารได้สั่งการให้กองช่างได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ทีมซ่อมแซมถนนออกดำเนินการแล้ว คาดว่าอีก 2 วันคงดำเนินการเสร็จสิ้น

วาระที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เสนอญัตติเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2561 ต่อสภา ได้มีสมาชิกอภิปรายกันอย่างหลากหลาย ดังนี้

นายเกรียงศักดิ์  พันธ์โกฏิ ส.อบจ. เขตอำเภอเมือง อภิปราย ว่าในรายละเอียดส่วนมากจะตั้งเป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล. น่าจะบรรจุโครงการที่มีความจำเป็นด้านอื่นๆด้วย เช่น โครงการ ขุด ลอก สระกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและแหล่งน้ำอื่นๆด้วย เพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งให้กับประชาชน ถ้าไม่มีถนนประชาชนอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีน้ำประชาชนอยู่ไม่ได้  จากการที่คณะเราได้เดินทางไปศึกษาดูงาน แปลงปลูกมะละกอ ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ก็ถือว่าเป็นแปลงตัวอย่างที่ดีควรให้กองส่งเสริมได้นำมาจัดทำโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกมะละกอ ไม่ต้องนำเข้าจากจังหวัดอื่น ชาวบ้านและประเทศชาติจะได้ประโยชน์  นายวิรมศักดิ์  วงศ์ธิเบศร์ ส.อบจ. จากอำเภอนาคู  อภิปรายว่า อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ช่วยให้การสนับสนุนโรงพยาบาลนาคู ที่ขาดแคลนเครื่องมือวัสดุทางการแพทย์ด้วย เพื่อรักษาประชาชนในหมู่บ้านชนบทที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลจังหวัด ที่เขามีอุปกณ์ทางการแพทย์พร้อม  ให้โรงพยาบาลในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล ได้ทำการผ่าตัด ทำคลอดได้ เป็นการลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาและลดความเสี่ยงกับชีวิตที่จะต้องเดินทางไปรักษาโรงพยาบาลใหญ่ ได้มาก  นายดนุพล  ผือโย ส.อบจ. อำเภอหนองกุงศรี อภิปรายว่า การจัดทำงบประมาณมีความเหมาะสม แต่อยากให้มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาอาชีพ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน และขอตั้งข้อสังเกตว่า ทำไมแต่ละโครงการถึงไม่เกิน  500,000 บาท  ทั้งๆที่ถนนบางสายเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดสาย เดือดร้อนทั้งเส้นทาง ควรที่จะจัดสรรงบประมาณลงซ่อมแซมแก้ไขปัญหาตลอดสายทาง   นายวิรัตน์  ภูต้องใจ ส.อบจ. เขตอำเภอสมเด็จ อภิปรายว่าอยากให้ผู้บริหารได้กระจายงบประมาณไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทั่วทุกท้องที่  โดยเฉพาะในเขตอำเภอสามชัยที่เขาไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากเขาลาออก เราต้องดูแลเขาเป็นพิเศษ   นายวรากรณ์  ภูอาภรณ์ ส.อบจ. เขตอำเภอยางตลาด อภิปรายว่า รู้สึกดีใจที่ได้ปีงบประมาณมาแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนในจังหวัดเรา และรู้สึกเสียใจในการใช้จ่ายงบประมาณเงินสะสม ที่ไม่นำมาใช้กับผลกระทบจากพายุ  2  ลูกที่ผ่านมา ส่วนมากโครงการในญัตตินี้ จะเป็นถนนลาดยาง ถนนคสล. และไฟฟ้าแสงสว่าง  ซึ่งไม่สามรถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับมาถึงครึ่ง พี่น้องประชาชนเขาประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วม ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขไม่ตรงจุด  ในช่วงเกิดปัญหาอุทกภัยกับประชาชนที่ผ่านมา ทางอบจ.จันทบุรี ก็ได้นำเอา.ข้าวสาร อาหารแห้งมาช่วยเหลือพี่น้องบ้านเรา แต่ อบจ.เราไม่มีโครงการเข้าไปช่วยเหลือหลังน้ำท่วมเลย ทั้งๆที่ได้อภิปรายในสภาก่อนนี้ว่างบประมาณเงินสะสมนี้ จะนำเอาไปช่วยแก้ไขปัญหาจากจากอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชน แต่นำไปจัดทำโครงการไฟฟ้าแสงสว่าง  ซึ่งไม่สามารถแก้ไขให้กับพี่น้องได้เลย    นายอนันต์ จิตพันธ์  ส.อบจ.เขตอำเภอนามน อภิปรายว่าเห็นด้วยกับการเสนอญัตตินี้เข้าสู่สภาของผู้บริหาร เมื่อฤดูฝนที่ผ่านมาอำเภอนามน ก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเช่นกัน ถนนชำรุด ขาดเสียหายหลายเส้นทาง  ญัตติที่เสนอวันนี้มีโครงการซ่อมแซมและก่อสร้างถนน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้เดินทางสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตการเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น 

นายสุรพงษ์  พลซื่อ  ส.อบจ. เขตอำเภอกุฉินารายณ์ อภิปรายว่า  สภาเราได้คุยกันมาตลอดเรื่องการจัดทำแผนมีปัญหา เนื่องจากการประสานแผนจากอำเภอ ขณะที่ยังไม่มีปัญหาต้องเอาโครงการมาจากแผนยุทธศาสตร์พัฒนา 4 ปี มาทำแผนเป็นแผนเพิ่มเติม เวลาจัดทำแผนให้เปิดตีความกว้างๆ เมื่อมีงบฯก็จัดสรรลงไปแก้ปัญหาให้ถูกจุด ครั้งนี้เงื่อนไขเวลามันจำกัด คิดว่าสมาชิกต้องผ่านไปก่อน  นายคงเดช  เฉิดสถิตย์ ส.อบจ. เขตอำเภอกมลาไสย อภิปรายว่า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อยากแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทุกที่  แต่มีงบฯไม่เพียงพอ  จึงอยากเสนอโครงการไฟฟ้าแสงสว่างในเส้นทางบ้านโคกสมบูรณ์ บ้านแกเป่ะ ที่ติดตั้งไปแล้วประชาชนให้การยกย่องเป็นอย่างมาก แต่ยังขาดอีกหลายหลายกิโลเมตร โดยเฉพาะในช่วงถนนที่ผ่านป่า จึงขอเสนอให้ผู้บริหารได้จัดสรรงบประมาณลงไปดำเนินการให้จบทั้งสายทาง

ส่วนในวาระอื่นๆ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายคนได้อภิปรายถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  เรื่องการพัฒนาในด้านต่างๆในเขตพื้นที่ของตนเอง  ซึ่งผู้บริหารก็รับฟังและจะนำไปปรับปรุงโครงการ และการจัดสรรงบประมาณพัฒนาแต่ละอำเภอ แต่ด้วยงบประมาณมีจำกัด ต้องนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนก่อน

 

 


ไม่มีภาพกิจกรรมประกอบ : -
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
สภา อบจ.กาฬสินธุ์ ผ่านร่างข้อบัญญัติปีงบฯ 63
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 48  
สถิติเดือนนี้ : 778  
สถิติปีนี้ : 12,979  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 237,760  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.