+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม จํานวน ๑ เรื่อง ของนางวราลักษณ์ นันตะริ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ       อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบัวขาว จํานวน ๒ เรื่อง ของนายจรัญ วรสาร ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยะฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 จํานวน 3 โครงการ        อบจ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด        อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระ สิงหา วันชนมพรรษา พระพันปีหลวง 12 แม่แห่งชาติ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562     
อบจ.ร่วมพิธีเปิดกีฬาต้านยาเสพติด ธัญญาคัพ ครั้งที่ 9 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 25 เมษายน 2562 11:40:04   อ่าน : 138 ครั้ง
รายละเอียด :

 อบจ.ร่วมพิธีเปิดกีฬาต้านยาเสพติด ธัญญาคัพ ครั้งที่ 9

             25เมษายน  2562 เวลา 09.00 น.   สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์  นางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้รับมอบหมายจากนายยงยุทธ หล่อตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ธัญญาคัพ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25-26 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชน มีความตื่นตัวให้ความสนใจในด้านกีฬา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในด้านการเสริมสร้างพลานามัยและสุขภาพของคนในชุมชน  เพื่อเป็นการพัฒนาในด้านทักษะการกีฬาให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น เกิดความรักใคร่ สามัคคีในหมู่คณะ รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันและลดปัญหาต่างๆในสังคมโดยเฉพาะปัญหาของยาเสพติด โดยมีประชาชนจากทั้ง8หมู่บ้าน ตำบลธัญญา จำนวน 400 คน จัดขบวนแห่รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)
อบจ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระ สิงหา วันชนมพรรษา พระพันปีหลวง 12 แม่แห่งชาติ
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 3  
สถิติเดือนนี้ : 1,789  
สถิติปีนี้ : 13,568  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 216,043  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.