+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม จํานวน ๑ เรื่อง ของนางวราลักษณ์ นันตะริ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ       อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบัวขาว จํานวน ๒ เรื่อง ของนายจรัญ วรสาร ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยะฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 จํานวน 3 โครงการ        อบจ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด        อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระ สิงหา วันชนมพรรษา พระพันปีหลวง 12 แม่แห่งชาติ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์สนับสนุนประเพณีสรงน้ำปู่ใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธ์ชุมชน “กลางหมื่น” ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 14 พฤษภาคม 2562 16:31:27   อ่าน : 96 ครั้ง
รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์สนับสนุนประเพณีสรงน้ำปู่ใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธ์ชุมชน “กลางหมื่น” 
12 พ.ค. 62 ณ วัดปฐมปฏิมากร ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้รับมอบหมายจากนายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดประเพณีสรงน้ำปู่ใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธ์ชุมชน “กลางหมื่น” พิธีสรงน้ำปู่ใหญ่พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์นางเนาวรัตน์ คูสกุลรัตน์ ซึ่งในอดีตเจ้าเมืองและเหล่าปราชญ์เป็นผู้นำประกอบพิธี โดยพิธีสรงน้ำ มีนัยยะบ่งบอกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวกลางหมื่น ระลึกบรรพชนในคนกลุ่มแรกที่มาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้เป็นราชนิกุลลาวเวียง ในยุคที่อาณาจักรลาวล้านช้างแตกออกเป็น 3 อาณาจักร ได้แก่ ล้านช้างหลวงพระบาง ล้านช้างเวียงจันทน์ และล้านช้างจำปาศักดิ์ การเมืองที่ผกผันผลักดันให้พวกเขาต้องอพยพโยกย้ายถิ่นฐานโดยมีผู้นำคือ เจ้าผ้าขาวลาวเวียงอดีตราชครูแห่งราชสำนักนครเวียงจันทน์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันต่อมาในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนว่า “ปู่สามขา” ตามลักษณะการเดินที่ต้องใช้ไม้ค้ำพยุงกาย เหตุการณ์แต่ต้นจนจบก็พอจะลำดับได้ดังนี้ พ.ศ. 2310 เจ้าศิริบุญสาร เจ้าเมืองเวียงจันทน์ เกิดวิวาทกับกลุ่มขุนนางประกอบด้วย พระวอ พระตา และเจ้าผ้าขาวลาวเวียง กลุ่มพระวอ พระตา และเจ้าผ้าขาวลาวเวียง จึงได้พาไพร่พลและครอบครัวอพยพจากเวียงจันทน์แรมรอนมาตั้งมั่นอยู่ที่บ้านหนองบัวลุ่มภู ต่อมาใน พ.ศ. 2313 เจ้าผ้าขาวลาวเวียงเสาะพบที่ตั้งรกรากถิ่นฐานใหม่ จึงแยกจากกลุ่มของพระวอพระตาแล้วตั้งชื่อหมู่บ้านที่สร้างขึ้นตามจำนวนไพร่พลที่รอดชีวิตทั้งสิ้นห้าพันคน ว่าบ้านกลางหมื่นในอดีต และปัจจุบันในเดือนพฤษภาคมของทุกปีชาวบ้านกลางหมื่น จะร่วมใจจัดประเพณีสรงน้ำปู่ใหญ่ ซึ่งปีนี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนนุน 50,000 บาท


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)
อบจ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระ สิงหา วันชนมพรรษา พระพันปีหลวง 12 แม่แห่งชาติ
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 3  
สถิติเดือนนี้ : 1,789  
สถิติปีนี้ : 13,568  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 216,043  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.