+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม จํานวน ๑ เรื่อง ของนางวราลักษณ์ นันตะริ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ       อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบัวขาว จํานวน ๒ เรื่อง ของนายจรัญ วรสาร ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยะฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 จํานวน 3 โครงการ        อบจ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด        อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระ สิงหา วันชนมพรรษา พระพันปีหลวง 12 แม่แห่งชาติ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562     
อบจ.กส. ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 1 มิถุนายน 2562 13:42:54   อ่าน : 101 ครั้ง
รายละเอียด :

 

 อบจ.กส. ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

          31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ห้องแพรวา ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  นายประยงค์  โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว

          พร้อมนี้นายอนันต์  พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในนามผู้จัดโครงการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้  ด้วยประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดซึ่งประกอบด้วยเฮโรอีน กัญชา และยาบ้า แม้การปราบปรามยาเสพติดที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการประกาศสงคราม โดยเน้นการปราบปรามและเพิ่มโทษตลอดทั้งสร้างความตระหนักไม่ได้ทำให้ปัญหายาเสพติดหมดไป  

           องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อปัญหายาเสพติดที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันยาเสพติดให้แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จึงได้ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ กลุ่มคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อตัดตอนการแพร่ระบาดยาเสพติด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและนำประสบการณ์มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีการปฏิบัติงานในต่างพื้นที่และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สุ่มเสี่ยงการระบาดของยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมฝึกอบรมดังกล่าวประกอบด้วย ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัด จำนวน 70 คน


 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)
อบจ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระ สิงหา วันชนมพรรษา พระพันปีหลวง 12 แม่แห่งชาติ
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 3  
สถิติเดือนนี้ : 1,789  
สถิติปีนี้ : 13,568  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 216,043  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.