+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม จํานวน ๑ เรื่อง ของนางวราลักษณ์ นันตะริ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ       อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบัวขาว จํานวน ๒ เรื่อง ของนายจรัญ วรสาร ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยะฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 จํานวน 3 โครงการ        อบจ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด        อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระ สิงหา วันชนมพรรษา พระพันปีหลวง 12 แม่แห่งชาติ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562     
นายก อบจ.พร้อมคณะผู้บริหารฯ ชื่นชมความสำเร็จนักกีฬาในสังกัด ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 1 มิถุนายน 2562 15:47:54   อ่าน : 145 ครั้ง
รายละเอียด :

 

นายก อบจ.พร้อมคณะผู้บริหารฯ ชื่นชมความสำเร็จนักกีฬาในสังกัด

            31 พฤษภาคม 2562  ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  คณะทีมฟุตบอล โรงเรียนในสังกัดอบจ.กาฬสินธุ์พร้อมหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้รายงานผลการแข่งขัน  และมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศฟุตบอลประเพณีคำชะอีคัพ ครั้งที่ 26  ประจำปี 2562 รุ่นเยาวชนไม่เกิน 15 ปี ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายยงยุทธ  หล่อตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน ความเป็นเลิศในด้านกีฬาให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 12 แห่ง  ซึ่งโรงเรียนหนองห้างพิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหนึ่งในเป้าหมาย ในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา และมีการสนับสนุนฟุตบอลมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยจัดให้มีการคัดเลือกนักกีฬาจากทั่วภาคอีสานทีมีความเป็นเลิศทางกีฬาฟุตบอล เข้ามาเรียนในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้งนี้นักกีฬาที่เข้ามาศึกษาดังกล่าวล้วนเป็นนักกีฬาที่เดินทางมาจากหลายจังหวัดในภาคอีสาน จากการคัดเลือกตั้งแต่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อายุตั้งแต่ 13ปี เพื่อเข้ามาฝึกในกลุ่มลีก อายุ 13 ปี 15 ปี และ 17 ปี ด้วยการคัดเลือกจากนักกีฬาผู้สนใจทั่วภาคอีสานที่มีความสนใจและได้เข้ามาสมัครเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน ทุกปี ก่อนคัดเลือกไว้เพียง 50 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอนทักษะด้านเล่นกีฬาฟุตบอล ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ ได้รับการสนับสนุนผู้ฝึกสอนจากกาฬสินธุ์ FC มาโดยตลอด มีการฝึกสอนด้านการสร้างเสริมระเบียบวินัยและทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลให้แก่นักเรียน ทั้งการเรียนการสอนด้านกีฬาควบคู่ไปกับด้านวิชาการ  ทำให้เห็นได้ว่านักเรียนทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจส่งผลหลายคนมีทักษะด้านกีฬาเป็นเลิศ  ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นดังกล่าว  ทำให้ผลการเรียนการสอนด้านวิชาการนักเรียนได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 พร้อมประจักษ์ด้วยผลงานรางวัลเกียรติยศกีฬาฟุตบอล ที่สร้างชื่อเสียงประจำปี 2561 ที่ผ่านมา ได้แก่รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 13 ปี คำชะอี ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ,ชนะเลิศและรองชนะเลิศ (ส่งแข่งขัน2รุ่น) ฟุตบอลต้านยาเสพติด อำเภอกุฉินารายณ์ รุ่นอายุ 14 ปี  ,ชนะเลิศ ฟุตซอลรอบคัดเลือกตัวแทนโซน 4 อำเภอ รุ่นอายุ  14 ปี ,ชนะเลิศ ส้มผ่อคัพ จ.ยโสธร รุ่นอายุ 13 ปี, ชนะเลิศ(A)  รองชนะเลิศ(B)อันดับ 2 กีฬาฟุตบอลนักเรียน อปท.ระดับภาค อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ตัวแทนภาคแข่งขันระดับประเทศ 14 ปี ,ติดรอบ 16 ทีมสุดท้าย กีฬาฟุตบอลนักเรียน อปท. ระดับประเทศ จ.เชียงใหม่ รุ่น 14 ปี , รองแชมป์กลุ่มโซนอีสานตอนบน ฟุตบอลไทยแลนด์ ยูธลีก 2018-2019 รอลลีกโซนภาคอีสานตอนบน รุ่นอายุ 13 ปี , ชนะเลิศ MOL Kalasin Youth League 2018 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี,ชนะเลิศ คำชะอีคัพ ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี,ชนะเลิศ ฟุตบอลประเพณีเพื่อนครู ทะหลาคัพ ประจำปี 2562 อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ รุ่นอายุ 16 ปี, และตัวแทนกลุ่มโซนอีสานตอนบน ยูธลีก รอบแชมป์เปี้ยนลีก(ระดับประเทศ) จ. เชียงราย

                ทั้งนี้นายยงยุทธ  หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้ความสนใจและเฝ้าติดตาม ความเจริญก้าวหน้า สนับสนุน ส่งเสริมพร้อมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬามาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

 

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)
อบจ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระ สิงหา วันชนมพรรษา พระพันปีหลวง 12 แม่แห่งชาติ
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 2  
สถิติเดือนนี้ : 1,788  
สถิติปีนี้ : 13,567  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 216,042  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.