+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม จํานวน ๑ เรื่อง ของนางวราลักษณ์ นันตะริ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ       อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบัวขาว จํานวน ๒ เรื่อง ของนายจรัญ วรสาร ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยะฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 จํานวน 3 โครงการ        อบจ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด        อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระ สิงหา วันชนมพรรษา พระพันปีหลวง 12 แม่แห่งชาติ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562     
ต้อนรับคณะนักเรียนสังกัด อบจ. ซึ่งเดินทางไปแลกเปลี่ยนครูนักเรียนไทย-จีน ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 2 มิถุนายน 2562 14:33:11   อ่าน : 98 ครั้ง
รายละเอียด :

 

ต้อนรับคณะนักเรียนสังกัด อบจ. ซึ่งเดินทางไปแลกเปลี่ยนครูนักเรียนไทย-จีน

           31  พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปรายงานผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนครูนักเรียนไทย-จีน  ประจำปีงบประมาณ 256 2    โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนำคณะครูและนักเรียนได้ไปศึกษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2562ที่ผ่านมา

นายยงยุทธ  หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดให้มีครูจีนเข้ามาสอน ในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 12 แห่ง เริ่มตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนานักเรียน วัดระดับความรู้ด้านภาษาจีนจนประสบความสำเร็จ ทำให้นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถสอบชิงทุนไปเรียนต่อยังสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สำเร็จ มีนักเรียนในสังกัด อบจ.สอบชิงทุนไปเรียน ยังสาธารณรัฐประชาชนจีนได้จำนวน 14 คน  ได้เรียนยังมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของจีน ที่ปักกิ่ง เมืองชงฉิง เหอหนาน หนานหนิง  นอกจากนี้ยังจัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีระหว่างกัน โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษาจีน โรงเรียนละ 2 คน เพื่อเป็นตัวแทนไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยชนชาติกวางซี  เมืองหนานหนิง มณฑลกวางซี เป็นประจำทุกปี ทำให้เด็กตามชนบท มีความกระตือรือร้นใฝ่รู้ ได้นำความรู้และประสบการณ์จากต่างประเทศมาพัฒนาตนเองจนสามารถสอบชิงทุนได้

            จากโครงการแลกเปลี่ยนครูนักเรียนไทย-จีนดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เล็งเห็นความสำคัญ สนับสนุนและส่งเสริม พัฒนานักเรียนในสังกัดให้มีโอกาส ได้มีประสบการณ์ ฝึกทักษะทางด้านภาษาจีน และสามารถสอบชิงทุนไปศึกษาต่อยังประเทศจีนพร้อมนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)
อบจ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระ สิงหา วันชนมพรรษา พระพันปีหลวง 12 แม่แห่งชาติ
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 3  
สถิติเดือนนี้ : 1,789  
สถิติปีนี้ : 13,568  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 216,043  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.