+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม จํานวน ๑ เรื่อง ของนางวราลักษณ์ นันตะริ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ       อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบัวขาว จํานวน ๒ เรื่อง ของนายจรัญ วรสาร ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยะฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 จํานวน 3 โครงการ        อบจ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด        อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระ สิงหา วันชนมพรรษา พระพันปีหลวง 12 แม่แห่งชาติ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จัดอบรม โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 4 มิถุนายน 2562 14:29:09   อ่าน : 104 ครั้ง
รายละเอียด :

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จัดอบรม

โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์

        4  มิถุนายน  2562 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์  โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการทำการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  

        ทั้งนี้นางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ในนามผู้จัดโครงการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นนโยบาย 1 ใน 6 เรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯที่ต้องเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อปรับทิศทางการผลิตของภาคเกษตรให้สองคล้องรับกับสถานการณ์โลกปัจจุบันประชากรโลกได้ตระหนักถึงความความปลอดภัยด้านอาหารกระบวนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนหันมาบริโภคสินค้าและอาหารที่ปลอดภัยไม่มีสารเคมีเจือปน ทำให้ปัจจุบันตลาดมีความต้องการสินค้าเกษตรมากขึ้น

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการทำการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ในการทำการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 40 คน โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7  มิถุนายน 2562     ประกอบด้วยการอบรมทางวิชาการซึ่งได้วิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง การใช้ชีวภัณฑ์ในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ จากนั้นคณะได้เดินทางไปฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติการทำเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ ณ สวนบรรจงใจ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม จำนวน 4 วัน

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)
อบจ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระ สิงหา วันชนมพรรษา พระพันปีหลวง 12 แม่แห่งชาติ
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 2  
สถิติเดือนนี้ : 1,788  
สถิติปีนี้ : 13,567  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 216,042  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.