+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562        ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ภารโรง จํานวน ๓ อัตรา       งค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง        ปฏิทินออกปฏิบัติงานให้บริการรับชําระภาษีนํ้ามัน และค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม / รีสอร์ท และรับจดทะเบียนสถานการค้านํ้ามัน (อบจ.๐๑-๑) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 จํานวน 17 โครงการ       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดกาฬสินธุ์       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 จํานวน 24 โครงการ       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลําห้วยทราย และถนนคอนกรีตเชื่อมคอสะพานสายบ้านโพนสวรรค์ หมู่ ๑ ตําบลนาจําปา เชื่อมบ้านโนนกกจิก       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย กส. ๒๐๒๓ บ้านหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))        อบจ.กาฬสินธุ์เปิดสะพานลำห้วยหลัว     
อบจ.กาฬสินธุ์​ จัดอบรมโครงการเยาวชน รู้รักสามัคคี นำความดีพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 13 มิถุนายน 2562 20:46:55   อ่าน : 68 ครั้ง
รายละเอียด :

อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการเยาวชน รู้รักสามัคคี
นำความดีพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  2562

.

 

           วันนี้ 12 มิถุนายน 2562เวลา 10.30 น. สวนดอนธรรม ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเยาวชน รู้รักสามัคคี นำความดีพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว  


            พร้อมนี้นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในนามผู้จัดโครงการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้ การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกอย่างยั่งยืน เป็นหน้าที่ของสมาชิกในท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่จะต้องร่วมมือกันทำในสิ่งที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมด้วยความรู้รักสามัคคี และหากพิจารณาถึงการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืนในอนาคต เยาวชนย่อมเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญในการพัฒนา เพราะเยาวชนคือ อนาคตของท้องถิ่นและประเทศชาติหากท้องถิ่นใดมีเยาวชนที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์สังคม ท้องถิ่นนั้นก็มีโอกาสที่จะสานต่อการพัฒนาสู่อนาคตได้ โดยเฉพาะการสร้างสุขภาวะที่ดีทั้ง4 ด้าน ให้แก่เยาวชนได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านจิตใจหรืออารมณ์และด้านปัญญา ซึ่งจะทำให้เยาวชนพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน จึงได้จัดโครงการอบรมเยาวชน รู้รักสามัคคี นำความดีพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 เพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมต่อการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ตัวแทนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 12 โรงเรียน โรงเรียนละ 12 คน รวม 144 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และพระอาจารย์วิทยากร จากวัดประชานิยม โดยหัวข้อบรรยายได้แก่ เรื่องคุณธรรมจริยธรรมกับอนาคตของชาติ ,แนวคิดหลักกับการพัฒนาตนในพุทธรรมภาวนา 4 ฯลฯ และการระดมความคิดเห็น จัดทำแผนพัฒนาเยาวชนในแต่ละด้าน พร้อมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
งค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิทินออกปฏิบัติงานให้บริการรับชําระภาษีนํ้ามัน และค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม / รีสอร์ท และรับจดทะเบียนสถานการค้านํ้ามัน (อบจ.๐๑-๑) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดกาฬสินธุ์
อบจ.กาฬสินธุ์เปิดสะพานลำห้วยหลัว
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 48  
สถิติเดือนนี้ : 1,006  
สถิติปีนี้ : 10,753  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 213,228  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.