+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 จํานวน 5 โครงการ       อบจ. กาฬสินธุ์ร่วมพิธีสักการะพระประชาชนบาล ประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะฯ ครั้งที่ 15/2562 อ.สหัสขันธ์       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 จํานวน 4 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก​ ในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงรัชกาลที่ 9       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และสมาชิกสภา       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 จํานวน 8 โครงการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จํานวน 9 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 จํานวน 4 โครงการ     
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 20 มิถุนายน 2562 15:40:42   อ่าน : 127 ครั้ง
รายละเอียด :

 

อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์

          วันนี้ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา   นายประยงค์  โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว  

          พร้อมนี้นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในนามผู้จัดโครงการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ19.8ของจำนวนประชากรทั้งหมด ข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุ สถิติผู้สูงอายุของประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด จำนวน 10,666,803 คน คิดเป็นร้อยละ 16.06 ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ปี 2561 มีจำนวนประชากร 985,346 คน มีผู้สูงอายุ จำนวน 151,345 คน หรือร้อยละ 15.36 

           จากจำนวนและสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้สังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นทุนทางสังคม ที่มีค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยที่นับถือผู้สูงอายุในฐานะผู้มีประสบการณ์มาก่อน และเป็นผู้สั่งสมภูมิปัญญาของท้องถิ่นในด้านต่างๆ นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของลูกหลานที่คอยให้ความอบอุ่น

           องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้สูงอายุ ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาชีพ และสังคม และเพื่อให้ผู้สูงอายุพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดการร่วมกันวางแผนการดูแลตนเอง  โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ตัวแทนผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอๆ ละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 450 คน โดยมีการบรรยายและเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ พร้อมกิจกรรมนันทนาการ  สร้างความสนุกสนานรื่นเริง และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 

 

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ. กาฬสินธุ์ร่วมพิธีสักการะพระประชาชนบาล ประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะฯ ครั้งที่ 15/2562 อ.สหัสขันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก​ ในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงรัชกาลที่ 9
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานแข่งขันเรือยาวประเพณีฯ อ.กมลาไสย
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 65  
สถิติเดือนนี้ : 1,307  
สถิติปีนี้ : 17,414  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 219,889  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.