+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562        ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ภารโรง จํานวน ๓ อัตรา       งค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง        ปฏิทินออกปฏิบัติงานให้บริการรับชําระภาษีนํ้ามัน และค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม / รีสอร์ท และรับจดทะเบียนสถานการค้านํ้ามัน (อบจ.๐๑-๑) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 จํานวน 17 โครงการ       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดกาฬสินธุ์       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 จํานวน 24 โครงการ       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลําห้วยทราย และถนนคอนกรีตเชื่อมคอสะพานสายบ้านโพนสวรรค์ หมู่ ๑ ตําบลนาจําปา เชื่อมบ้านโนนกกจิก       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย กส. ๒๐๒๓ บ้านหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))        อบจ.กาฬสินธุ์เปิดสะพานลำห้วยหลัว     
อบจ.กาฬสินธุ์สำรวจพื้นที่การก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 3 กรกฏาคม 2562 09:31:12   อ่าน : 37 ครั้ง
รายละเอียด :

 อบจ.กาฬสินธุ์สำรวจพื้นที่การก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ

                ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือ จากเทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการก่อสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ำในลำห้วยบงหรือ(คลองบง)  ซึ่งสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นลำห้วยที่มีความกว้างประมาณ 12 เมตรความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร  เชื่อมระหว่างพื้นที่ตำบลภูดิน อำเภอเมือง กับ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์  ในช่วงฤดูฝนของทุกๆปี น้ำที่ไหลจากไร่ สวน ที่นาก็จะไหลลงในลำห้วย จากนั้นน้ำก็จะไหลลงทิ้งไปยังเขื่อนลำปาว ซึ่งตลอดแนวลำห้วยไม่ได้มีเขื่อนหรือฝายเพื่อกักเก็บน้ำนำไปใช้ประโยชน์แต่อย่างใด   

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2562 นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและช่างฝ่ายสำรวจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ออกพื้นที่ลำห้วยบง ตำบลภูดิน ร่วมกับเทศบาลตำบลภูดิน เพื่อที่สำรวจหาจุดที่เหมาะในการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในฤดูแล้ง  หลังจากการสำรวจ ได้จุดที่จะก่อสร้างฝายแล้ว ก็จะนำข้อมูลมาทำการออกแบบประมาณการ จัดทำเป็นโครงการ บรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำไปก่อสร้างเป็นฝายกักเก็บน้ำต่อไป หากดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการก็คาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในสองตำบลคือตำบลภูดิน อำเภอเมือง และตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในด้านเกษตรกรรม การสร้างความสมดุลให้กับสภาพแวดล้อม และสร้างแหล่งน้ำให้สัตว์น้ำ ในช่วงหน้าน้ำหลากก็ช่วยชะลอน้ำและกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้ง  ช่วยสร้างความชุ่มชื้นสู่แผ่นดิน  อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ต้นน้ำลำธาร คืนความอุดมสมบูรณ์ และทำให้เกิดความหลากหลายด้านชีวภาพแก่สังคมของพืชและสัตว์ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
งค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิทินออกปฏิบัติงานให้บริการรับชําระภาษีนํ้ามัน และค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม / รีสอร์ท และรับจดทะเบียนสถานการค้านํ้ามัน (อบจ.๐๑-๑) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดกาฬสินธุ์
อบจ.กาฬสินธุ์เปิดสะพานลำห้วยหลัว
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 48  
สถิติเดือนนี้ : 1,006  
สถิติปีนี้ : 10,753  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 213,228  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.