+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม จํานวน ๑ เรื่อง ของนางวราลักษณ์ นันตะริ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ       อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบัวขาว จํานวน ๒ เรื่อง ของนายจรัญ วรสาร ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยะฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 จํานวน 3 โครงการ        อบจ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด        อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระ สิงหา วันชนมพรรษา พระพันปีหลวง 12 แม่แห่งชาติ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562     
งค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 12 กรกฏาคม 2562 14:44:51   อ่าน : 59 ครั้ง
รายละเอียด :

 

                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
"อยู่เย็น เป็นสุข" จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562


               11 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภา ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อมุ่งหน้าเดินทางไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกาฬสินธุ์ให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มรายได้ ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆจนประสบผลสำเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ ทำให้ประชาชนมีรายได้เลี้ยงครอบครัว อยู่บนพื้นที่ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

           องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    ได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งกิจกรรมอันแสดงออกถึงอัตลักษณ์และประเพณีของชาวไทยอีสาน  ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นเงินจำนวน 700,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่นประจำปี 2562 ให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในงานดังกล่าวจัดให้มีนิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่น และผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 พร้อมทั้งมีการออกร้าน การสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนจากหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านท่องเที่ยว  และการแสดงแฟชั่นโชว์ 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)
อบจ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระ สิงหา วันชนมพรรษา พระพันปีหลวง 12 แม่แห่งชาติ
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 2  
สถิติเดือนนี้ : 1,788  
สถิติปีนี้ : 13,567  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 216,042  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.