+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม จํานวน ๑ เรื่อง ของนางวราลักษณ์ นันตะริ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ       อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบัวขาว จํานวน ๒ เรื่อง ของนายจรัญ วรสาร ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยะฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 จํานวน 3 โครงการ        อบจ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด        อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระ สิงหา วันชนมพรรษา พระพันปีหลวง 12 แม่แห่งชาติ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียน บัวขาว ประจำปี 2562 “ขาว น้ำเงิน เกมส์” ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 31 กรกฏาคม 2562 16:31:52   อ่าน : 45 ครั้ง
รายละเอียด :

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน
บัวขาว ประจำปี 2562 “ขาว น้ำเงิน เกมส์”

       31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายเสนีย์ เอกบุตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  นายสุรพงษ์ พลซื่อ และนายบุญส่ง โชติไสว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตอำเภอกุฉินารายณ์  และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบัวขาว ประจำปี 2562 “ขาว น้ำเงิน เกมส์” ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีนายสรรทัศน์  ประทุมชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,700 กว่าคน ในทุกปีได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถทางด้านกีฬาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียนและเพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 สี พร้อมจัดให้มีขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่อลังการ ตระการตา นำเสนอไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน  ในรูปแบบขบวนสุพรรณหงส์, สยามเมืองพิงค์, รามายาณา และ Blue Wakanda และขบวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,ขบวนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ,ขบวนรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด,  พร้อมเชียร์ลีดเดอร์ กองเชียร์ สแตนด์เชียร์ที่สร้างสีสัน ความพร้อมเพรียงเข้มแข็งของกองเชียร์ และการบรรยายภาคสนามถึง 4 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน เกาหลี สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ปกครองและผู้มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)
อบจ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระ สิงหา วันชนมพรรษา พระพันปีหลวง 12 แม่แห่งชาติ
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 3  
สถิติเดือนนี้ : 1,789  
สถิติปีนี้ : 13,568  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 216,043  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.