+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม จํานวน ๑ เรื่อง ของนางวราลักษณ์ นันตะริ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ       อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบัวขาว จํานวน ๒ เรื่อง ของนายจรัญ วรสาร ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยะฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 จํานวน 3 โครงการ        อบจ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด        อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระ สิงหา วันชนมพรรษา พระพันปีหลวง 12 แม่แห่งชาติ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562     
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรฯให้แก่ข้าราชการ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม 2562 22:37:34   อ่าน : 55 ครั้ง
รายละเอียด :

 

อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรฯให้แก่ข้าราชการ

 


             2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา นายประยงค์  โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Caree Path) โดยมีนายอนันต์  พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในนามคณะดำเนินงานได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร อันเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพพร้อมจะพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของตน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการจัดเตรียมและพัฒนาบุคลากร พร้อมทดแทนในตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และกระตุ้นการเรียนรู้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตนเอง เพื่อประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการสั่งสมประสบการณ์และผลงานให้มีศักยภาพเพียงพอและเหมาะสมในการที่จะดำรงตำแหน่งอีกด้วย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  , ดร.พระครูสมุห์ทองล้วน สิริจน.โท(พระครูฐานุกรมในสมเด็จพระพุฒาจารย์) และนายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดทั้ง 12 โรงเรียน จำนวน 200 คน เข้าร่วมอบรม

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)
อบจ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระ สิงหา วันชนมพรรษา พระพันปีหลวง 12 แม่แห่งชาติ
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 2  
สถิติเดือนนี้ : 1,788  
สถิติปีนี้ : 13,567  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 216,042  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.