+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
  อบจ.กาฬสินธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองลัดหลวง        อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มถวายราช สักการะเนื่องในวันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”        อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จํานวน 2 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดงานวันครู       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม       ประกาศ เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน ๖ ตําแหน่ง จํานวน ๗ อัตรา     
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรฯให้แก่ข้าราชการ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม 2562 22:37:34   อ่าน : 180 ครั้ง
รายละเอียด :

 

อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรฯให้แก่ข้าราชการ

 


             2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา นายประยงค์  โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Caree Path) โดยมีนายอนันต์  พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในนามคณะดำเนินงานได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร อันเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพพร้อมจะพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของตน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการจัดเตรียมและพัฒนาบุคลากร พร้อมทดแทนในตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และกระตุ้นการเรียนรู้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตนเอง เพื่อประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการสั่งสมประสบการณ์และผลงานให้มีศักยภาพเพียงพอและเหมาะสมในการที่จะดำรงตำแหน่งอีกด้วย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  , ดร.พระครูสมุห์ทองล้วน สิริจน.โท(พระครูฐานุกรมในสมเด็จพระพุฒาจารย์) และนายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดทั้ง 12 โรงเรียน จำนวน 200 คน เข้าร่วมอบรม

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองลัดหลวง
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มถวายราช สักการะเนื่องในวันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 16  
สถิติเดือนนี้ : 1,328  
สถิติปีนี้ : 1,328  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 226,109  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.