+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 อบจ.กาฬสินธุ์มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี(ตลอดหลักสูตร)       ข่าวประชาสัมพันธ์งานการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       อบจ.กาฬสินธุ์​ ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม​ อำเภอนามน       สภา อบจ.กาฬสินธุ์ ผ่านร่างข้อบัญญัติปีงบฯ 63       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง จํานวน ๙ โครงการ       ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ฮักกาฬิสินธุ์ เดอะมูฟวี่       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของอค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562 จํานวน 39 โครงการ     
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 21 สิงหาคม 2562 14:22:27   อ่าน : 52 ครั้ง
รายละเอียด :

 

อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ


              20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา อำเภอเมือง​ จังหวัดกาฬสินธุ์​ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2562 โดยมีนางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในนามผู้จัดได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า ความก้าวหน้าของยุคไซเบอร์และวัฒนธรรมข้ามชาติทำให้เด็กและเยาวชน ได้รับการกระตุ้นเร้า และเข้าถึงสื่อทุกรูปแบบได้โดยไร้ขีดความจำกัด มีสื่อลามกมากมายที่นำเสนอและหาดูได้ง่ายในโลกอินเตอร์เน็ต สื่อเหล่านี้มีผลเร่งเร้าให้เด็กมีพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันควรด้วยความอ่อนด้อยในวัยวุฒิที่ขาดทักษะ ในการควบคุมอารมณ์ทางเพศของตน เด็กหญิงและเด็กชาย จึงมีเพศสัมพันธ์โดยขาดทักษะและความเข้าใจ ในเรื่องการอนามัยเจริญพันธุ์และการรักษาความสัมพันธ์ ระหว่างเพศอย่างเหมาะสมจึงส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ในวัยรุ่น นับเป็นปัญหาสังคมที่ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการดูแลเด็กและเยาวชนของประเทศไทย 


 

             องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 120 คน และจากโรงเรียนในสังกัด สพม.24 จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 160 คน เข้าร่วมรับการอบรม กับวิทยากรวิชาชีพ จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ในการนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากท่านสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เดินทางมาพบปะกับคณะครู นักเรียน ที่เข้ารับการอบรม ได้แสดงความเป็นห่วงลูกหลานในวัยเรียนว่าให้มีความต้้งใจในการศึกษาเล่าเรียน ห่างไกลจากอบายมุขต่างๆ ประพฤติตนเป็นลูกที่ดีของครอบครัว เป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครู เป็นบุคคลที่ดีมีคุณภาพต่อสังคมและประเทศชาติของเราต่อไปทั้งปัจจุบันและอนาคต

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี(ตลอดหลักสูตร)
ข่าวประชาสัมพันธ์งานการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อบจ.กาฬสินธุ์​ ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม​ อำเภอนามน
ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ฮักกาฬิสินธุ์ เดอะมูฟวี่
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมและต้อนรับคณะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 68  
สถิติเดือนนี้ : 1,579  
สถิติปีนี้ : 15,668  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 218,143  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.