+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 อบจ.กาฬสินธุ์มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี(ตลอดหลักสูตร)       ข่าวประชาสัมพันธ์งานการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       อบจ.กาฬสินธุ์​ ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม​ อำเภอนามน       สภา อบจ.กาฬสินธุ์ ผ่านร่างข้อบัญญัติปีงบฯ 63       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง จํานวน ๙ โครงการ       ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ฮักกาฬิสินธุ์ เดอะมูฟวี่       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของอค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562 จํานวน 39 โครงการ     
อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 22 สิงหาคม 2562 16:00:12   อ่าน : 51 ครั้ง
รายละเอียด :

 

อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

            22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ โรงแรมชาร์ลอง-บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายนพกุล ปัญญาแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

 

 

           พร้อมนี้นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในนามผู้จัดโครงการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้ว่า ในปัจจุบันภาครัฐบาลและเอกชนได้ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชผลทางการเกษตรในครัวเรือน เพื่อใช้บริการบริโภคกันอย่างแพร่หลายจนทำให้ผลผลิตทางการเกษตรในช่วงฤดูกาลล้นตลาด ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำประสบกับภาวะขาดทุน ไม่สามารถบริโภคและจำหน่ายได้หมดเก็บไว้ได้ไม่นานเกิดการเน่าเสีย ดังนั้นเพื่อให้สามารถเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรให้เก็บไว้ได้นานขึ้น บริโภคและจำหน่ายได้หลากหลายรูปแบบและเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้กับเกษตรกร 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตให้มีความสามารถด้านการผลิตสินค้า การแปรรูปสินค้าด้านการเกษตร ที่ตรงกับความต้องการของตลาด เพิ่มความหลากหลายของสินค้า และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง ช่วยลดสินค้าทางการเกษตรล้นตลาด เป็นการถนอมอาหารช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร และยังช่วยชะลอการเสื่อมเสียของสินค้าทางการเกษตร อีกทั้งยังช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น และยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมในจังหวัดให้ดีขึ้นด้วย 

 

           กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรกรและประชาชน จาก 5 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมือง อำเภอยางตลาด อำเภอหนองกุงศรี อำเภอสามชัย และอำเภอกุฉินารายณ์ จำนวน 111 คน โดยการคัดเลือกจากสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้กิจกรรมในการอบรมประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฏี ให้ความรู้เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร และบรรยายหัวข้อ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พร้อมภาคปฏิบัติ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ และทีมวิทยากรอาจารย์คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มาบรรยายและให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี(ตลอดหลักสูตร)
ข่าวประชาสัมพันธ์งานการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อบจ.กาฬสินธุ์​ ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม​ อำเภอนามน
ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ฮักกาฬิสินธุ์ เดอะมูฟวี่
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมและต้อนรับคณะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 63  
สถิติเดือนนี้ : 1,574  
สถิติปีนี้ : 15,663  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 218,138  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.