+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จํานวน ๒ โครงการ       พิธีเปิดการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ประจำปี ๒๕๖๓       พิธีเปิดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๓       อบจ.กาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมมือการจัดการศึกษาฯ       พิธีสักการะอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๓       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย ๖ ตัน ๖ ล้อ (ดีเซล) จํานวน ๑ โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓       วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๓       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        ประกวดราคาจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๑ โครงการ     
อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 29 สิงหาคม 2562 16:26:55   อ่าน : 134 ครั้ง
รายละเอียด :

อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์

 

         29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว สำนักชลประทานที่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์  โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมนี้นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในนามผู้จัดโครงการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่ 9) สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงมีพระราชดำริชี้แนวทางการดำเนินชีวิต ให้รอดพ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ สามารถดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืน พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่า ควรเริ่มต้นที่การพัฒนา “คน” ให้มีความพอมี พอกิน พอใช้ก่อน เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อการพัฒนาทุกสิ่ง ทรงทุ่มเทกำลังวรกาย ความคิดและจิตใจ เมื่อมีพื้นฐานมั่นคงแล้ว ค่อยตามมาด้วยการสร้างความเจริญ และฐานทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น และการดำเนินชีวิตแบบการเดินทางสายกลาง ที่มีความพอเหมาะ พอดี รู้จักประมาณตน พึ่งตนเอง และไม่ประมาท ตลอดจนการใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ในการวางแผนตัดสินใจ ลงมือดำเนินการใดๆ อันเป็นวิธีการ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ได้ในระดับครอบครัว ชุมชน และระดับประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาความยากจน 

 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกินดี อยู่ดี ของประชาชนในจังหวัด จึงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้มั่นคง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 18 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 140 คน ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้กิจกรรมในการอบรม ได้รับการสนับสนุนจากรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรเพื่อมาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ประจำปี ๒๕๖๓
พิธีเปิดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๓
อบจ.กาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมมือการจัดการศึกษาฯ
พิธีสักการะอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๓
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 26  
สถิติเดือนนี้ : 2,726  
สถิติปีนี้ : 4,605  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 229,386  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.