+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 อบจ.กาฬสินธุ์มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี(ตลอดหลักสูตร)       ข่าวประชาสัมพันธ์งานการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       อบจ.กาฬสินธุ์​ ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม​ อำเภอนามน       สภา อบจ.กาฬสินธุ์ ผ่านร่างข้อบัญญัติปีงบฯ 63       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง จํานวน ๙ โครงการ       ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ฮักกาฬิสินธุ์ เดอะมูฟวี่       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของอค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562 จํานวน 39 โครงการ     
อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 29 สิงหาคม 2562 16:26:55   อ่าน : 34 ครั้ง
รายละเอียด :

อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์

 

         29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว สำนักชลประทานที่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์  โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมนี้นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในนามผู้จัดโครงการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่ 9) สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงมีพระราชดำริชี้แนวทางการดำเนินชีวิต ให้รอดพ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ สามารถดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืน พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่า ควรเริ่มต้นที่การพัฒนา “คน” ให้มีความพอมี พอกิน พอใช้ก่อน เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อการพัฒนาทุกสิ่ง ทรงทุ่มเทกำลังวรกาย ความคิดและจิตใจ เมื่อมีพื้นฐานมั่นคงแล้ว ค่อยตามมาด้วยการสร้างความเจริญ และฐานทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น และการดำเนินชีวิตแบบการเดินทางสายกลาง ที่มีความพอเหมาะ พอดี รู้จักประมาณตน พึ่งตนเอง และไม่ประมาท ตลอดจนการใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ในการวางแผนตัดสินใจ ลงมือดำเนินการใดๆ อันเป็นวิธีการ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ได้ในระดับครอบครัว ชุมชน และระดับประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาความยากจน 

 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกินดี อยู่ดี ของประชาชนในจังหวัด จึงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้มั่นคง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 18 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 140 คน ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้กิจกรรมในการอบรม ได้รับการสนับสนุนจากรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรเพื่อมาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี(ตลอดหลักสูตร)
ข่าวประชาสัมพันธ์งานการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อบจ.กาฬสินธุ์​ ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม​ อำเภอนามน
ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ฮักกาฬิสินธุ์ เดอะมูฟวี่
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมและต้อนรับคณะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 68  
สถิติเดือนนี้ : 1,579  
สถิติปีนี้ : 15,668  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 218,143  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.