+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 อบจ.กาฬสินธุ์มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี(ตลอดหลักสูตร)       ข่าวประชาสัมพันธ์งานการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       อบจ.กาฬสินธุ์​ ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม​ อำเภอนามน       สภา อบจ.กาฬสินธุ์ ผ่านร่างข้อบัญญัติปีงบฯ 63       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง จํานวน ๙ โครงการ       ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ฮักกาฬิสินธุ์ เดอะมูฟวี่       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของอค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562 จํานวน 39 โครงการ     
อบจ.กาฬสินธุ์น้ำเครื่องสูบน้ำพร้อมซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 3 กันยายน 2562 10:05:24   อ่าน : 44 ครั้ง
รายละเอียด :

 

 
อบจ.กาฬสินธุ์น้ำเครื่องสูบน้ำพร้อมซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่

   สืบเนื่องจากอิทธิพลพายุโพดุล ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งผลให้หลายพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับผลกระทบ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้ความเป็นห่วงและให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยนำเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปบรรเทาทุกข์ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย พร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว เพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่
   เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต และนายชัยศิริ  โรจนกิจ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริเวณกุดน้ำใสเส้นทางสู่วัดลาด บ้านลาด-บ้านบึงไฮ ตำบลหลักเมือง และบ้านโปโล ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว ทำการสูบน้ำที่ท่วมอุดรอยรั้วและซ่อมแซมถนน ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เชื่อมระหว่างบ้านคุ้มใต้ไปยังบ้านสวนโคก ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาของประชาชน ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี(ตลอดหลักสูตร)
ข่าวประชาสัมพันธ์งานการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อบจ.กาฬสินธุ์​ ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม​ อำเภอนามน
ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ฮักกาฬิสินธุ์ เดอะมูฟวี่
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมและต้อนรับคณะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 68  
สถิติเดือนนี้ : 1,579  
สถิติปีนี้ : 15,668  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 218,143  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.