+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน 4 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน 1 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน,กรกฎาคม 2563 จํานวน 17 โครงการ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๓ เรื่อง ของนายอำนาจ บุตรสุริย์ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกภาคม 2563 จํานวน 7 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัด โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ        อ.บ.จ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายฯ     
พิธีเปิดท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดงน้อย กิจกรรม “ลานบุญ ลานวัฒนธรรม นำฮอยผู้เฒ่า” ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 14 ธันวาคม 2562 11:43:53   อ่าน : 265 ครั้ง
รายละเอียด :

 เมื่อเวลา ๐๗.๓๐ น. (๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒) ณ ลานบุญ ลานวัฒนธรรม นำฮอยผู้เฒ่า บ้านดงน้อย ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน (แทน)ในพิธีเปิดท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดงน้อย กิจกรรม “ลานบุญ ลานวัฒนธรรม นำฮอยผู้เฒ่า”  พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต ๒)

เนื่องด้วยชุมชนบ้านดงน้อย หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๓ มีการจัดถนนสายวัฒนธรรม และได้มีการดำเนินกิจกรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา ๓ ปีติดต่อกัน โดยในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน ด้านผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน คณะกรรมการชุมชนบ้านดงน้อย จึงมีแนวความคิดในการพัฒนา ต่อยอด ให้เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาให้คนรุ่นหลังได้ร่วมเรียนรู้เป็นประจำทุกเดือน และก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรม มีการจำหน่วยสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน (ผ้ามัดย้อม ทอเสื่อกก) มีการแสดงดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านทางอีสานของกลุ่มผู้สูงอายุ เยาวชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มทอเสื่อกกแปรรูป ฯลฯ และเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ สัปดาห์ที่ ๒ ของทุกเดือน

โดยในพิธีเปิด กิจกรรม ลานบุญ ลานวัฒนธรรม นำฮอยผู้เฒ่ามีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์, การแสดงดนตรี ฟ้อนรำ หมอลำเพลิน จากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์,โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย ในครั้งนี้

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
อบจ.กาฬสินธุ์ จัด โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
อ.บ.จ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายฯ
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 64  
สถิติเดือนนี้ : 517  
สถิติปีนี้ : 14,370  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 239,151  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.