+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครสรรและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ตําแหน่ง ภารโรง)       อบจ.กส.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน"มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา       ข้อหารือและขออนุมัติผ่อนผันกรณีการแก้ไขสัญญา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาจากการควบรวมกิจการ       อบจ.กาฬสินธุ์ให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์       อบจ.กาฬสินร่วมโครการค่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบัวขาว     
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 11 มีนาคม 2563 15:30:46   อ่าน : 343 ครั้ง
รายละเอียด :

 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

            เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5/2563 โดยนายเสนีย์ เอกบุตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ดำเนินการประชุม ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม ระเบียบหัวข้อในการประชุมหลักในวันนี้เป็น ข้อมูลสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่อง ขอทราบระเบียบขั้นตอน หลักเกณฑ์ของกรมป่าไม้ในการตัดไม้ยืนต้น นายคงเดช  เฉิดสถิตย์  ผู้ตั้งข้อสอบถาม ซึ่งได้รับคำตอบเป็นหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดกาฬสินธุ์มาเรียบร้อยแล้ว ว่า การที่จะตัดต้นไม้ในเขตทางหลวงนั้นจะต้องมีเหตุอันควรและจำเป็นพร้อมต้องได้รับแจ้งหนังสืออย่างเป็นทางการจากทางหลวงก่อนถึงจะดำเนินการตัดต้นไม้ข้างทางหลวงได้คือหากทางหลวงจะขยายเขตถนนจาก2เลนออกไปเป็น4เลน ซึ่งมีต้นไม้ยืนต้นประเภทไม้หวงห้ามตามกฎหมาย จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด ให้ออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีไม้อยู่ในเขตพื้นที่จะถูกตัดออกกี่ต้น จากนั้นก็จะดำเนินการตามขั้นตอนในการตัดต่อไป ระเบียบวาระที่ 4 ได้เสนอญัตติสดด้วยวาจาต่อประธานสภา ในเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อให้สภามีมติ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายประยงค์  โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่ง นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ สอบจ.อำเภอเมืองฯ เขต 2  ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเสนอญัตติในการย้ายพิกัดการก่อสร้างถนน ผู้บริหารได้ขออนุญาตประธานสภามอบให้นายชัยศิริ  โรจนกิจ ผู้อำนวยการกองช่าง ตอบชี้แจงว่า เรื่องจุดพิกัดการซ่อมแซมถนนที่มีการคลาดเคลื่อน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ตั้งงบประมาณซ่อมแซมถนนบางส่วน จึงทำให้พิกัดในการซ่อมแซมคลาดเคลื่อนจากเดิม ส่วนในเรื่องอื่นๆ

นางวิสาขา ภารประดิษฐ์ สอบจ.เขตอำเภอดอนจาน  อภิปรายเรื่องถนนสายจากตำบลสะอาดชัยศรีไปยังตำบลนาจำปาที่ขาดชำรุดเสียหายจากพายุโพดุลเมื่อฤดูฝนที่ผ่านมา แต่ถนนยังไม่ได้รับการซ่อมแซมให้ใช้สัญจรได้อย่างปกติ จึงทำให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องสัญจรผ่านในเส้นทางดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายขึ้นแทบทุกอาทิตย์ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมหรือก่อสร้างถนนใหม่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน นายอนันต์  อรรคเศรษฐัง สอบจ.เขตอำเภอสมเด็จ อภิปรายว่า อำเภอสมเด็จมีพื้นที่การทำนาปรังในเขตตำบลแซงบาดาลและตำบลหมูม่นพื้นที่ประมาณ2,000 ไร่ ซึ่งได้อาศัยน้ำจากห้วยสังเคียบ ปัจจุบันน้ำในห้วยสังเคียบได้แห้งแล้งทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปนายวิรัตน์  ภูต้องใจ สมาชิกสภาอบจ.อำเภอสมเด็จ เขต 2 เนื่องจาก อุทกภัยปี 2562ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ตอนนี้งบประมาณช่วยเหลืออุทกภัยทั้งในพื้นที่และอบจ.ได้ออกมาพร้อมกันที่จะดำเนินการแก้ปัญหาประชาชนในพื้นที่กาฬสินธุ์ ซึ่งพื้นที่ท้องที่ ท้องถิ่นเองก็ได้ดำเนินการนำงบดังกล่าวออกมาใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่พร้อมกับ อบจ. เช่นเดียวกัน ทำให้งบประมาณเกิดการทับซ้อนกันจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนี้อย่างไร


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
สภา อบจ.กาฬสินธุ์ รับร่างงบประมาณ ๑,๐๑๐ ล้านบาท
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 50  
สถิติเดือนนี้ : 309  
สถิติปีนี้ : 4,261  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 252,634  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.