+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมการประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินฯ       อบจ. กาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓”       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนางมณีจันทร์ ปันเป็ง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว        เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนางทิวาพร แก้วคําสอน ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ       ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการให้บริการรับชําระภาษี/ค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความยินดีการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรณีปรากฎข่าวทางสื่อมวลชน มีผู้แอบอ้างเป็นทหารขายบัตรคอนเสิร์ตการกุศล     
อบจ.กาฬสินธุ์ มอบเงินสนับสนุนสร้างห้องตรวจเชื้อโควิด - 19 ให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 09:06:13   อ่าน : 141 ครั้ง
รายละเอียด :

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินสนับสนุนห้องตรวจเชื้อไวรัสโควิด -19 และโรงพยาบาลสนามให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 9,146,000 บาท

ตามที่ทั่วโลกและประเทศไทยได้ประสบภัยปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อควบคุมบังคับใช้ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ พร้อมทั้งจัดทำแผนป้องกัน แผนการเตรียมความพร้อม แผนรองรับหากมีผู้ติดเชื้อ แผนการกักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดหาพัสดุ อุปกรณ์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อนุมัติให้การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสำหรับรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2109 ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และแผนหาวัสดุ-อุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่โรงพยาบาลฆ้องชัยและโรงพยาบาลสนามศูนย์ลำปาว รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น7,197,160 บาท

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรแพรวา โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีฯ พร้อมนายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณห้องตรวจเชื้อ (LAB) COVID-19 และโรงพยาบาลสนาม ให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ งบประมาณทั้งสิ้น 9,146,000 บาท จากนายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมในพิธีดังกล่าว

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จะมีการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อดังกล่าว จนกว่าจะเพียงพอในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อไป


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมการประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินฯ
อบจ. กาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓”
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการให้บริการรับชําระภาษี/ค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความยินดีการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรณีปรากฎข่าวทางสื่อมวลชน มีผู้แอบอ้างเป็นทหารขายบัตรคอนเสิร์ตการกุศล
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 2  
สถิติเดือนนี้ : 592  
สถิติปีนี้ : 12,793  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 237,574  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.