+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 7 โครงการ       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 6 โครงการ     
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม 2563 20:41:32   อ่าน : 113 ครั้ง
รายละเอียด :

             เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น ๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

            ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อปัญหาที่หมักหมม อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.         เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตในกลุ่มคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

2.         เพื่อสร้างการยอมรับ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

3.         เพื่อแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ลดน้อยถอยลงและหมดสิ้นไปในที่สุด

ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมจำนวน ๗๐ คน

โดยมี นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตในองค์การบริหารส่วนกาฬสินธุ์” พร้อมการบรรยายหัวข้อ “ธรรมาภิบาลในองค์กร” และ หัวข้อ “การป้องกันการทุจริตในองค์กร” จากนายณฤทธิ์ กำจร เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)
อบจ.กาฬสินธุ์ส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อบจ.กาฬสินธุ์ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 36  
สถิติเดือนนี้ : 1,497  
สถิติปีนี้ : 17,018  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 241,799  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.