+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 7 โครงการ       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 6 โครงการ     
อบจ.กาฬสินธุ์ทุ่มเงิน กว่า5 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ดำเนินการสร้างห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล ทางการแพทย์ เพื่อการตรวจวินิจฉัยไวรัสโคโรนา 2019 และโรคต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 1 กันยายน 2563 09:40:51   อ่าน : 41 ครั้ง
รายละเอียด :

  อบจ.กาฬสินธุ์ทุ่มเงิน กว่า5 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ดำเนินการสร้างห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล ทางการแพทย์
เพื่อการตรวจวินิจฉัยไวรัสโคโรนา 2019 และโรคต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์

บ่ายวันนี้(31ส.ค.63) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์นำโดย นายยุงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมพิธีมอบห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลทางการแพทย์​ ณ ห้องกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก อาคารพยาธิวิทยา ชั้น 2 โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลทางการแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และโรคต่างๆ พร้อมด้วยนายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลทางการแพทย์ร่วมในพิธีเปิด ดังกล่าว ทั้งนี้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล (PCR) เป็นวิธีตรวจที่เป็นมาตรฐานที่ WHO กำหนดให้ใช้ในการค้นหาผู้ติดเชื้อ ซึ่งมีความไวและความจำสูง วินิจฉัยโรคผู้ป่วยได้อย่างหลากหลาย และมีความแม่นยำ ตลอดจนประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการที่ได้จากการตรวจ (PCR) ไม่จำเพาะต่อโรคโควิด-19 อย่างเดียว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดเชื้อไว้รัสโคโรน่า2019หรือ Covid-19 มาโดยตลอด ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 5,000,000บาท ให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อดำเนินการสร้างห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือ Covid -19โดยในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019หรือ Covid -19 อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ให้การสนับสนุนงบประมาณไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑๐ เครื่อง เป็นเงิน ๔,๓๘๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) มอบเงินสนับสนุนห้องตรวจเชื้อไวรัสโควิด -19 และโรงพยาบาลสนามให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 9,146,000 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองเชิงรุกประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อย่างทั่วถึงตลอดจนให้บริการด้านการรักษาโรคติดเชื้อ และโรคอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
 
 

 
 

ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)
อบจ.กาฬสินธุ์ส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อบจ.กาฬสินธุ์ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 31  
สถิติเดือนนี้ : 1,492  
สถิติปีนี้ : 17,013  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 241,794  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.