+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ตําแหน่ง แม่บ้าน)       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ สนับสนุนงบประมาณปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการฯ      
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 1 ตุลาคม 2563 11:04:40   อ่าน : 54 ครั้ง
รายละเอียด :

 ช่วงเช้าวันนี้ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายนพกุล ปัญญาแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการและให้มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ โดย นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ ถวายเครื่องราชสักการะ (พวงมาลา) หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และพิธีอ่านประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๓๔๗ ณ พระราชวังเดิมกรุงธนบุรี เป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ ๔ แห่งมหาจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๙๔ ขณะนั้นพระชนมายุ ๔๗ พรรษาและเสด็จสวรรคต

 และเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๑๑ สิริพระชนมพรรษาได้ ๖๔ พรรษา นับเป็นเวลาที่ทรงปกครองสยามประเทศได้ ๑๗ ปี พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถอีกพระองค์หนึ่ง ทรงเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง และประเพณีอันล้าสมัย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมครั้งแรกของประเทศ ทรงใช้พระบรมราโชบาย ผสมผสานระหว่างตะวันออก และตะวันตกเข้าด้วยกัน ดังที่ทรงมีพระราชดํารัสว่า "อย่าติดของเก่า อย่าตื่นของใหม่ จงคิดหาดีในของเก่าและของใหม่" ทรงครองราชย์ด้วยทศพิธราชธรรมและพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ ทรงเป็นทั้งพระเจ้าแผ่นดินและพระบิดาของปวงชนชาวไทย ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่หลายประการ อันเป็นพระราชดําริริเริ่มที่บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยิ่งสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อบจ.กาฬสินธุ์ สนับสนุนงบประมาณปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการฯ
อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีเปิดตลาดอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหลุบ
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมสนับสนุนการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๓
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 35  
สถิติเดือนนี้ : 1,025  
สถิติปีนี้ : 18,115  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 242,896  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.