+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ตําแหน่ง แม่บ้าน)       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ สนับสนุนงบประมาณปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการฯ      
อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีเปิดตลาดอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหลุบ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 6 ตุลาคม 2563 20:38:15   อ่าน : 66 ครั้ง
รายละเอียด :

 อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดตลาดอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหลุบ

 

                     บ่ายวันนี้ (6 ต.ค.63 ) นายประยงค์  โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานพิธีเปิดตลาดอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหลุบ  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนพื้นท่ี่ตลาดสดแห่งใหม่ รวมทั้งขยายพื้นที่ตลาดสดเก่า เพื่อรองรับการจำหน่ายสินค้าที่กระจายอย่างทั่วถึง

 

                     ตลาดอเนกประสงค์  เทศบาลตำบลหลุบ เป็นตลาดที่เกิดจากความต้องการของพี่น้องประชาชนและพ่อค้า แม่ค้า ที่ต้องการให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคอาหารสดๆใหม่่ๆ และได้มาตรฐาน จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีการรับรองตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธาณสุข รูปแบบการจัดตลาด จำหน่ายทุกวัน ตั้งแต่ 08.00-20.00 น. ซึ่งจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตผู้ประกอบการ จำนวน 148 ราย  ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ประเทศไทย มีความมั่นคง มั้งคั่ง ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนา ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์พัฒนาในด้านการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อล้ำในสังคม การส่งเสริมการตลาดชุมชน ให้เกษตรผู้มีรายได้น้อยในชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่จำหน่าย ได้มีสถานที่ค้าขายเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจรากในชุมชน  


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อบจ.กาฬสินธุ์ สนับสนุนงบประมาณปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการฯ
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมสนับสนุนการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๓
อบจ.กาฬสินธุ์ รับมอบนโยบายปฏิบัติราชการฯ จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 33  
สถิติเดือนนี้ : 1,023  
สถิติปีนี้ : 18,113  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 242,894  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.