+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2564       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       นายก อบจ.ร่วมพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมการเกษตรสวนกวาง OK กาฬสินธุ์ สวนกวางแห่งแรกของภาคอีสาน       นายก อบจ.กาฬสินธุ์ แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาฯ มุ่งมั่นส่งเสริม คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน ของจังหวัดกาฬสินธุ์        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งแรก เลือกประธานสภาและรองประธานสภาฯคนใหม่       หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากร ร่วมต้อนรับนายก อบจ.กาฬสินธุ์ คนใหม่ พร้อมรับนโยบายการปฏิบัติงาน       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 1 โครงการ       เลือกตั้งซ่อมนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ไม่คึกคัก มีประชาชนมาใช้สิทธิ์บางตา       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 และ มกราคม2564 ตามแบบ(สขร.) จํานวน 11 โครงการ      
กกต.กาฬสินธุ์ และอบจ.กาฬสินธุ์ ประชุมคณะอนุกรรมการประจำศูนย์ประสานงานเลือกตั้งฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง นายกอบจ.-ส.อบจ.ที่จะถึงนี้ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 8 ธันวาคม 2563 13:18:41   อ่าน : 317 ครั้ง
รายละเอียด :

 กกต.กาฬสินธุ์ และอบจ.กาฬสินธุ์ 

ประชุมคณะอนุกรรมการประจำศูนย์ประสานงานเลือกตั้งฯ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง นายกอบจ.-ส.อบจ.ที่จะถึงนี้

 

 

                  บ่ายวานนี้ (7 ธ.ค. 63) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  นายสนั่น  พงษ์อักษร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ กกต. อบจ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประจำศูนย์ประสานงานเลือกตั้งฯ โดยมีนายสุทธิชัย  บุญเรือง  ผอ.กกต.กส.  พันตำรวจโท อรัญ  บัวนาเมือง  รองผอ.กกต.กส.  นายสมเจตน์  เต็งมงคล  กรรมการ กกต.อบจ.  พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์   กรรมการ กกต. อบจ. พันจ่าตรี สำเนียง  หวังเจริญ กรรมการ กกต.อบจ พร้อมคณะอนุกรรมการประจำศูนย์ประสานงานเลือกตั้งฯ  ร่วมประชุม หารือ โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้แบ่งความรับผิดชอบคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายบัตรเลือกตั้ง  คณะกรรมการจ่ายวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง   คณะกรรมการตรวจและติดตามพื้นที่การดำเนินการเลือกตั้ง และประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)กาฬสินธุ์ ทั้ง 30 เขตเลือกตั้ง ในพื้นที่ 18 อำเภอ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จะมีขึ้นพร้อมกันในวันที่ 20 ธ.ค.2563 นี้

                   ทั้งนี้คณะอนุกรรมการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการ จัดเตรียมอุปกรณ์การเลือกตั้ง พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งหม ด 18 อำเภอ จำนวน 1,662 หน่วยเลือกตั้ง  เพื่อดำเนินการจัดเตรียมศูนย์เลือกตั้งให้เรียบร้อย พร้อมติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ก่อนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม 2563

                   ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องเตรีมหลักฐานสำคัญ ได้แก่ บัตรประจำประชาชน (บัตรหมดอายุก็ใช้ได้) หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ และหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ทั้งนี้ กกต.เปิดเว็บไซต์ให้สามารถตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ.และสภา อบจ.ได้แล้วเพียงแค่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักในการค้นหาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.)และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สภา อบจ.)ได้ที่https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/     

 

           


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2564
นายก อบจ.ร่วมพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมการเกษตรสวนกวาง OK กาฬสินธุ์ สวนกวางแห่งแรกของภาคอีสาน
นายก อบจ.กาฬสินธุ์ แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาฯ มุ่งมั่นส่งเสริม คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน ของจังหวัดกาฬสินธุ์
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งแรก เลือกประธานสภาและรองประธานสภาฯคนใหม่
หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากร ร่วมต้อนรับนายก อบจ.กาฬสินธุ์ คนใหม่ พร้อมรับนโยบายการปฏิบัติงาน
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 6  
สถิติเดือนนี้ : 1,676  
สถิติปีนี้ : 3,727  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 252,100  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.