+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2564       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       นายก อบจ.ร่วมพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมการเกษตรสวนกวาง OK กาฬสินธุ์ สวนกวางแห่งแรกของภาคอีสาน       นายก อบจ.กาฬสินธุ์ แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาฯ มุ่งมั่นส่งเสริม คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน ของจังหวัดกาฬสินธุ์        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งแรก เลือกประธานสภาและรองประธานสภาฯคนใหม่       หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากร ร่วมต้อนรับนายก อบจ.กาฬสินธุ์ คนใหม่ พร้อมรับนโยบายการปฏิบัติงาน       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 1 โครงการ       เลือกตั้งซ่อมนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ไม่คึกคัก มีประชาชนมาใช้สิทธิ์บางตา       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 และ มกราคม2564 ตามแบบ(สขร.) จํานวน 11 โครงการ      
อบจ.กาฬสินธุ์ประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินรณรงค์เลือกตั้ง สอบจ.และนายก อบจ.ฯ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 14 ธันวาคม 2563 11:27:31   อ่าน : 230 ครั้ง
รายละเอียด :

 อบจ.กาฬสินธุ์ประชุมเตรียมความพร้อม
ในการเดินรณรงค์เลือกตั้ง
 
สอบจ.และนายก อบจ.ฯ

 

 

           เช้าวันนี้ (14 ธ.ค.63) ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น   พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีคณะอนุกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ซึ่งมีวาระการประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย(Big day) พร้อมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมในการเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563  โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/เครือข่าย กกต., องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์/อปพร. ท้องถิ่นจังหวัด/อปท.ใกล้เคียง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ชมรมนักปั่นจักรยาน ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  ร.ร.อนุกูลนารี และร.ร.เมืองกาฬสินธุ์ รวม 900 คน  เพื่อร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ  

 

                คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง   และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด  และหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ, ใบขับขี่, หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)     
                  20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2564
นายก อบจ.ร่วมพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมการเกษตรสวนกวาง OK กาฬสินธุ์ สวนกวางแห่งแรกของภาคอีสาน
นายก อบจ.กาฬสินธุ์ แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาฯ มุ่งมั่นส่งเสริม คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน ของจังหวัดกาฬสินธุ์
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งแรก เลือกประธานสภาและรองประธานสภาฯคนใหม่
หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากร ร่วมต้อนรับนายก อบจ.กาฬสินธุ์ คนใหม่ พร้อมรับนโยบายการปฏิบัติงาน
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 9  
สถิติเดือนนี้ : 1,679  
สถิติปีนี้ : 3,730  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 252,103  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.