+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebooklineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 7 โครงการ       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน (e-plannacc)       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (e-plannecc)       นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมผลการดำเนินโครงการ ฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากฯ       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”       นายกอบจ.กาฬสินธุ์นำข้าราชการ ลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เต้นแอโรบิครวมใจ รวมพลังห่างไกลยาเสพติด     
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งแรก เลือกประธานสภาและรองประธานสภาฯคนใหม่ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 14:54:17   อ่าน : 237 ครั้ง
รายละเอียด :

 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งแรก

เลือกประธานสภาและรองประธานสภาฯคนใหม่

 

              บ่ายวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งแรก  เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ปฏิญาณตนก่อนเริ่มการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะต้องยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างซื่อสัตย์และเพื่อประโยชน์ของประชาชน พร้อมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แสดงความยินดีกับนายชานุวัฒน์   วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 30 เขต  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง จากนั้นเป็นมีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มีระเบียบวาระที่สำคัญในวันนี้คือการเลือกตั้งประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายวรากรณ์  ภูอาภรณ์ ส อบจ.อำเภอยางตลาด เขต 3 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  นายวิรัตน์  ภูต้องใจ ส อบจ.อำเภอสมเด็จ เขต 2 เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ คนที่1  และนายณัฐวัชต์  พิมพ์พะนิตย์   ส อบจ. อำเภอเมือง เขต4 เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ คนที่2  และเลือกนายสุนันท์ โคตะวินนท์ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา  เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และที่ประชุมได้มีการกำหนดวันเริ่มการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564  โดยเริ่มจากพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2564 มีกำหนด 45 วัน โดยประชุมทุกวันอังคารของสัปดาห์ในเวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หากวันใดตรงกับวันหยุดราชการให้เลือกเป็นวันถัดไป  กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เริ่มจากวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันอังคารที่ 2 กันยายน 2564  มีกำหนด 45 วัน โดยประชุมทุกวันอังคารของสัปดาห์ในเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หากวันอังคารใดตรงกับวันหยุดราชการให้เลือกเป็นวันถัดไป และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2565 มีกำหนด 45 วัน ในเวลา13.30 น. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หากวันอังคารใดตรงกับวันหยุดราชการให้เลือกเป็นวันถัดไป

 

 

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมผลการดำเนินโครงการ ฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากฯ
นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
นายกอบจ.กาฬสินธุ์นำข้าราชการ ลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เต้นแอโรบิครวมใจ รวมพลังห่างไกลยาเสพติด
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 8  
สถิติเดือนนี้ : 1,114  
สถิติปีนี้ : 7,474  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 255,847  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.