+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebooklineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 7 โครงการ       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน (e-plannacc)       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (e-plannecc)       นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมผลการดำเนินโครงการ ฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากฯ       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”       นายกอบจ.กาฬสินธุ์นำข้าราชการ ลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เต้นแอโรบิครวมใจ รวมพลังห่างไกลยาเสพติด     
อบจ.กาฬสินร่วมโครการค่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 16:02:05   อ่าน : 110 ครั้ง
รายละเอียด :

 อบจ.กาฬสินร่วมโครการค่ายวิชาการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3

                   เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชานุวัฒน์  วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางนงนุช  คูสกุลรัตน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 พร้อมด้วย นายสุรินทร์  เศรษฐรักษา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นางภัลลิกา  ดลรักษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและนางสาวสรัญธร  ไผ่พุทธ  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษามีทักษะทางวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดกาฬสินธุ์ และสร้างหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จากนั้นนางลักขณา  ศรีรักษา ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ได้นำประธานในพิธีและคณะเข้าเยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงนาเชือกพร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว  พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

 

                                                                                

(ขอบคุณข้อมูลข่าว ; กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมผลการดำเนินโครงการ ฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากฯ
นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
นายกอบจ.กาฬสินธุ์นำข้าราชการ ลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เต้นแอโรบิครวมใจ รวมพลังห่างไกลยาเสพติด
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 14  
สถิติเดือนนี้ : 1,120  
สถิติปีนี้ : 7,480  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 255,853  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.