+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565       อบจ.กาฬสินธุ์ รับการประเมินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น รอบสุดท้าย       ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ส่งมอบบัตรเลือกตั้งให้กับศูนย์เลือก 18 อำเภอ       ประชุมอนุกรรมการประจำอำเภอ เตรียมความพร้อม ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับกกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย Big Day ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2565       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่วิทยากรระดับจังหวัดกาฬสินธุ์     
อบจ.กาฬสินธุ์รับสมัครเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่ 2 เงียบเหงาไม่มีผู้มาสมัครเพิ่ม ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 6 กรกฏาคม 2565 16:58:41   อ่าน : 82 ครั้ง
รายละเอียด :


   (5 ก.ค.65) ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  บรรยากาศการเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่สองมีผู้มาสมัคร บางตา โดยช่วงเช้า พลตำรวจตรี มนตรี  จรัลพงศ์ กรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรับสมัครเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่ 2 เงียบเหงาไม่มีผู้มาสมัครเพิ่ม
   ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 และรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สถานที่รับสมัคร ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมนตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์  043-816061 หลักฐานที่จะต้องใช้ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย  
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์
4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 30,000 บาท
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 4.5x13.5 เซนติเมตร จำนวน 12 รูป
6. หลักฐานการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือหลักฐานเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
7. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
8. หลักฐานอื่นๆที่จำเป็น เช่นเอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่พร้อมสำเนา 1 ฉบับ เป็นต้น
    หากบุคคลใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการรับสมัครเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามวันและเวลาและสถานดังกล่าว  และได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 08.00น.-17.00น.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่  “เลือกตั้งโปร่งใส ประชาธิปไตยก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่นกาฬสินธุ์”


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ รับการประเมินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น รอบสุดท้าย
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ส่งมอบบัตรเลือกตั้งให้กับศูนย์เลือก 18 อำเภอ
ประชุมอนุกรรมการประจำอำเภอ เตรียมความพร้อม ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับกกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย Big Day ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 99  
สถิติเดือนนี้ : 726  
สถิติปีนี้ : 11,989  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 282,086  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.