+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565       อบจ.กาฬสินธุ์ รับการประเมินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น รอบสุดท้าย       ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ส่งมอบบัตรเลือกตั้งให้กับศูนย์เลือก 18 อำเภอ       ประชุมอนุกรรมการประจำอำเภอ เตรียมความพร้อม ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับกกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย Big Day ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2565       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่วิทยากรระดับจังหวัดกาฬสินธุ์     
อบจ.กาฬสินธุ์รับสมัครเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่ 3 เงียบ ยังคงไม่มีผู้มาสมัครเพิ่ม ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 6 กรกฏาคม 2565 20:53:03   อ่าน : 134 ครั้ง
รายละเอียด :
   (6 ก.ค.65) ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  บรรยากาศการเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 3 ไม่มีผู้มาสมัครเพิ่ม โดยช่วงเช้านายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมประชุมหารือ ข้อราชการต่างๆ และเตรียมความพร้อมต้อนรับกรรมการการเลือกตั้ง (ศาสตราจาร์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์) พร้อมคณะซึ่งจะเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และตรวจเยี่ยมการรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 โดยในวันนี้รับสมัครเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่ 3 เงียบ ยังคงไม่มีผู้มาสมัครเพิ่ม 
   ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 และรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สถานที่รับสมัคร ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมนตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์  043-816061,090-2395345
      บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.
1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด (กรณีแปลงสัญชาติไม่มีสิทธิสมัคร)
2. อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง (พรบ.อบจ. ม. 35/1)
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
4. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด (ส.อบจ.) ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา (ส.ส. ส.ว. สนช.) (พรบ. อบจ. ม. ๓๕/๑)
๕. มาตรา ๓๕/๑ พรบ. อบจ. ต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ.

ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ รับการประเมินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น รอบสุดท้าย
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ส่งมอบบัตรเลือกตั้งให้กับศูนย์เลือก 18 อำเภอ
ประชุมอนุกรรมการประจำอำเภอ เตรียมความพร้อม ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับกกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย Big Day ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 0  
สถิติเดือนนี้ : 728  
สถิติปีนี้ : 11,991  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 282,088  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.