เว็บไซต์ อบจ.กาฬสินธุ์
 English Languages
----------------------------------------
  หน้าหลัก
----------------------------------------
  บุคลากร
----------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
----------------------------------------
  ดาวน์โหลด
----------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
----------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
----------------------------------------
  ติดต่อเรา
----------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัดฯ
สํานักงานเลขานุการฯ
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
งบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566
งบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565
งบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
งบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565
งบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2565
งบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565
งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี 2564
งบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2565
งบการเงินเดือน พฤษภาคม 2565


  ข่าวสำหรับบุคลากร

  ข่าวกิจกรรม

  ข่าวเงินสวัสดิการต่างๆ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนอื่น ข้าราชการครู (ตกเบิก)
เงินรายได้สถานศึกษา โอนให้โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ ข้าราชการครู (ตกเบิก)
เงินรายได้สถานศึกษา โอนให้โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ ข้าราชการครู (ตกเบิก)
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนอื่น ข้าราชการครู (ตกเบิก)
เงินรายได้สถานศึกษา โอนให้โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ
เงินรายได้สถานศึกษา โอนให้โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ
เงินรายได้สถานศึกษา โอนให้โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ
เงินรายได้สถานศึกษา โอนให้โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ


   ข่าวบุคลากรภายใน
แนวทางการเบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายของ อบจ.กาฬสินธุ์

กองคลัง อบจ.กาฬสินธุ์

 Search Engine Google

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at D:\AppServ\www\pao2011\p1\index1.php:18) in D:\AppServ\www\pao2011\p1\menu_right.php on line 151
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2 คน
Today : 1986 ครั้ง
Month : 51,049 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 645,357 ครั้ง