แสดงรายละเอียดข่าว : เงินรายได้สถานศึกษา โอนให้โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ข่าวเงินสวัสดิการต่างๆ หัวข้อข่าว : เงินรายได้สถานศึกษา โอนให้โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ


เนื้อหาข่าว :   

 เงินรายได้สถานศึกษา   ผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา ปี 2561

นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียนในสังกัด   วันที่   29   มกราคม  2561
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ : คลิ๊กที่นี่ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

วันที่ประกาศข่าว : 29 มกราคม 2561 14:54:41
อัพเดทข่าวล่าสุด :   -