แสดงรายละเอียดข่าว : เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนอื่น ข้าราชการครู (ตกเบิก)
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ข่าวเงินสวัสดิการต่างๆ หัวข้อข่าว : เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนอื่น ข้าราชการครู (ตกเบิก)


เนื้อหาข่าว :   

 รายละเอียดเงินเดือน , เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน (ตกเบิก) ข้าราชการครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

โอนเข้าบัญชี   วันที่   16   พ.ค. 61
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ : คลิ๊กที่นี่ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

วันที่ประกาศข่าว : 17 พฤษภาคม 2561 11:55:30
อัพเดทข่าวล่าสุด :   -