แสดงรายละเอียดข่าว : เงินรายได้สถานศึกษา โอนให้โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ข่าวเงินสวัสดิการต่างๆ หัวข้อข่าว : เงินรายได้สถานศึกษา โอนให้โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ


เนื้อหาข่าว :   

 เงินรายได้สถานศึกษา   ผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา ประจำปี  2562

นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียนในสังกัด   วันที่   20  พฤศจิกายน   2561
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ : คลิ๊กที่นี่ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

วันที่ประกาศข่าว : 20 พฤศจิกายน 2561 11:58:04
อัพเดทข่าวล่าสุด :   -